Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.6. Motorrijtuigenbelasting bij autobussen

De motorrijtuigenbelasting wordt voor personenauto’s, bestelauto’s, motorrijwielen, en sinds 1 juli 1997 ook voor vrachtauto’s, geheven ter zake van het houden van het motorrijtuig. Voor autobussen wordt de belasting echter nog steeds geheven ter zake van het rijden op de weg met een autobus. Deze situatie is uit oogpunt van het streven naar vermindering van administratieve lasten en doelmatigheid van de belastingheffing niet wenselijk. Het kabinet is daarom voornemens om ook voor autobussen de heffing te gaan baseren op houderschap. Om echter de betrokken ondernemers de ruimte te bieden voor eventuele aanpassingen in de bedrijfsvoering en mede met het oog op de benodigde wijziging van de geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst, zal deze wijziging worden opgenomen in het Belastingplan 2012 en ingaan per 1 januari 2012.

Licence