Base description which applies to whole site
+

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

162,1

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 1

 

‒ 1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Amendement tweede kamerlid sneller

10

Diversen

10,3

 

20,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

4,2

 

4,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

23,5

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

185,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

185,6

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

4,2

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,3

 

‒ 0,3

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

‒ 0,6

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

3,6

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

3,6

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een optelling van de uitgaven realisatiecijfers van de begroting van de Staten-Generaal. De onderuitputting wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven als gevolg van een afname in het aantal wachtgeld-gerechtigden in de loop van 2020. Daarnaast zijn de onderzoeksuitgaven bij de Tweede Kamer lager uitgevallen dan geraamd.

Beleidsmatige mutaties

Amendement tweede kamerlid Sneller

Dit amendement verhoogt structureel het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag op artikel 1 met 0,25 miljoen euro en op artikel 3 met 9,75 miljoen euro ten behoeve van extra middelen voor fractieondersteuning.

Diversen

Dit betreft diverse mutaties. Zo zijn de middelen voor vervangingsinvesteringen en bedrijfsvoering van de tijdelijke huisvesting die in 2019 niet tot besteding zijn gekomen, vanwege de vertraging op het Binnenhof project, toegevoegd aan de begroting van 2020. Daarnaast zijn er generale middelen toegevoegd aan de begroting voor vervangings-investeringen bij de Tweede Kamer in het kader van het uitstel van de renovatie Binnenhof, voor extra beveiligingsmedewerkers op het Binnenhofterrein, voor COVID-19 gerelateerde meerwerkzaamheden bij de Eerste Kamer en voor de kosten van de parlementaire ondervraging Kinderopvangtoeslag en de tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar begroting van de Staten-Generaal. Daarnaast is de raming voor de uitgaven van het bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer naar beneden bijgesteld. Ook heeft er een overboeking plaatsgevonden naar de begroting van BZK voor een bijdrage aan de onderzoekscommissie ProDemos.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft de ontvangsten realisatiecijfers van de begroting van de Staten-Generaal. De ontvangsten bij zowel de Eerste als Tweede Kamer zijn licht hoger uitgevallen dan geraamd.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft de ramingsbijstelling van de ontvangsten van het bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer.

Licence