Base description which applies to whole site

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

133,8

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1,5

 

1,5

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

2,1

 

2,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

7,4

 

7,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

11

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

144,8

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

144,8

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

5,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,1

 

0,1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,1

 

‒ 0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

5,9

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

5,9

  

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit is een saldo van diverse mutaties. Zo is de raming 2020 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV) opwaarts bijgesteld. Daarnaast betreft het de uitgaven realisatiecijfers van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Deze post betreft diverse kleine mutaties. Het betreft o.a. een bijdrage aan de Kiesraad voor het beheer en onderhoud van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) en bijdragen aan de Kanselarij der Nederlandse Orden voor kosten als gevolg van het opheffen van onderscheidingen voor de vrijwillige brandweerdienst en kosten voor de afronding van de implementatie van het nieuwe systeem LINT. Daarnaast is de eindejaarsmarge 2019 toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van Gouverneurs en de Kiesraad. Tot slot betreft het een aantal kasschuiven. Zo is het moment waarop de Raad van State gebruik gaat maken van het pand Lange Voorhout met enkele maanden verschoven. Hierdoor hebben ook de uitgaven voor de inrichting van dit pand niet in 2020 plaatsgevonden, maar zullen deze in 2021 plaatsvinden. Door een uitloop in de planning van de werkzaamheden omtrent het beheer en onderhoud van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), zijn de uitgaven die hier mee gemoeid zijn doorgeschoven naar 2021. Ook is er in verband met COVID-19 vertraging opgelopen in de toelevering van de koninklijke onderscheidingen. De bestelde productie vindt plaats in 2021.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft o.a. een overboeking vanuit de begroting van EZK voor de uitvoeringskosten van de klimaatwet bij de Raad van State. Ook zijn vanaf de begroting van BZK middelen overgeheveld naar de begroting van de Kiesraad voor de verbetering van het Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) systeem. Daarnaast betreft het de jaarlijkse indexatie van de Nationale Ombudsman op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen zijn ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale Ombudsman voor de medeoverheden. Tevens is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft de ontvangsten realisatiecijfers van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Technische mutaties

Diversen

Als gevolg van de vertraagde instroom van zaken had de Raad van State in 2020 minder ontvangsten in het kader van griffierechten. Hier stonden ook lagere uitgaven tegenover. Daarnaast betreft het de jaarlijkse indexatie van de Nationale Ombudsman op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen zijn ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale Ombudsman voor de medeoverheden.

Licence