Base description which applies to whole site

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN
 

2020

Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS)

44,4

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,1

 

0,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,2

 

0,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,8

 

0,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

1,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

45,5

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

45,5

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2020

  

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,1

 

0,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0,1

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal)

0,1

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020

0,1

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft met name een bijstelling van de grondwettelijke uitkeringen als gevolg van een hogere loonontwikkeling dan geraamd bij de ontwerpbegroting in 2020.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft met name de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling en de eindejaarsmarge 2020 naar de begroting van de Koning vanuit AZ.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een som van mutaties van de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft een bijstelling als gevolg van de verwerking van een afrondingsverschil.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft de eindafrekening van het in 2019 verstrekte voorschot aan het ministerie van Defensie voor het Militaire Huis.

Licence