Base description which applies to whole site

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

45,7

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,4

 

0,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,7

 

0,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,8

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

46,4

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

46,4

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

  

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0

 

0

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,3

 

0,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

0,3

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

0,3

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

De post diversen laat een meevaller zien ter hoogte van 0,4 miljoen euro. Dit is met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor overheadkosten bij de Rijksvoorlichtingsdienst en materiële uitgaven van het Kabinet van de Koning.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft onder andere de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 naar de begroting van de Koning vanuit andere begrotingen (Algemene Zaken en Defensie) en de doorbelasting van de aan het Kabinet van de Koning toegekende POK middelen inzake informatiehuishouding

Technische mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit de tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling die is overgemaakt naar de begroting van de Koning.

Niet-belastingontvangsten

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze mutatie betreft een afrondingsverschil van 0,001 miljoen euro.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft de eindafrekening van het in 2020 verstrekte voorschot aan het ministerie van Defensie voor het Militaire Huis en het terugstorten van de grondwettelijke uitkering van de vermoedelijke opvolger van de Koning.

Licence