Base description which applies to whole site

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

191,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,1

 

‒ 2,1

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

17,4

 

17,4

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

5,5

 

5,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

20,8

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

212,1

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

212,1

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

3,9

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1

 

1

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1,4

 

1,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

2,4

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

6,3

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

6,3

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Dit betreft het uitgaven realisatiecijfer van de begroting van de Staten-Generaal. De lagere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van lagere uitgaven bij de Eerste Kamer.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft diverse mutaties. Zo zijn middelen toegevoegd voor de start van een parlementair onderzoek naar discriminatie in overheidsdiensten bij de Eerste Kamer en is de ambtelijke ondersteuning uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarnaast heeft de Tweede Kamer budget voor de bekostiging van de reguliere bedrijfsvoering gekregen en is de Tweede Kamer een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen gestart. Tevens zijn er een aantal opboekingen van kasschuiven die bij najaarsnota 2020 hebben plaatsgevonden verwerkt en is de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal. Tot slot betreft het extra middelen voor de fractiekostenregeling van de Tweede Kamer. Na de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 zijn er meer fracties en hierdoor stijgen de kosten voor deze regeling. De structurele effecten vanaf 2021 zullen bij Voorjaarsnota 2022 worden verwerkt, conform CW art. 4.5.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar begroting van de Staten-Generaal. Daarnaast vielen de bedrijfsvoeringsuitgaven van de Tweede Kamer in 2021 hoger uit dan eerder was geraamd. Hier stonden hogere ontvangsten voor onder andere detacheringen tegenover. Ook zijn er middelen aan de begroting van de Staten-Generaal toegevoegd voor de nieuwe CAO Rijk.

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

Dit betreft de ontvangsten realisatiecijfers van de begroting van de Staten-Generaal. De ontvangsten zijn licht hoger uitgevallen dan geraamd.

Technische mutaties

Diversen

Dit betreft een desaldering op de begroting van de Tweede Kamer. Bij de Tweede Kamer vielen de bedrijfsvoeringsuitgaven in 2021 hoger uit dan eerder was geraamd. Hier stonden hogere ontvangsten voor onder andere detacheringen tegenover.

Licence