Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

82,1

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 2,9

 

‒ 2,9

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1,8

 

1,8

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

1,3

 

1,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,3

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

82,3

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

82,3

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

7,1

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

‒ 0,4

 

‒ 0,4

Beleidsmatige mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,4

 

0,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 (subtotaal)

7,1

Totaal Internationale samenwerking

 

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

7,1

Uitgaven

Mee-en tegenvallers

Diversen

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een vertraging van het ICT project AZ-Next. Daarnaast is sprake van lagere uitgaven bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIV) (0,4 miljoen euro) en doet zich een meevaller voor bij het Kabinet van de Koning (0,3 miljoen euro).

Beleidsmatige mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutatie (3,3 miljoen) betreft middelen voor het project AZ-Next en reguliere ICT-projecten. Daarnaast was in 2021 2,5 miljoen euro geraamd in het kader van het project Renovatie Binnenhof voor de tijdelijke huisvesting van AZ. Aangezien de tijdelijke huisvesting in later wordt opgeleverd, wordt 2 miljoen euro doorgeschoven naar 2022.

Technische mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties. Dit betreft onder andere de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling aan de begroting van AZ, diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ en de overboekingen van de middelen inzake informatiehuishouding in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Niet-belastingontvangsten

Mee- en tegenvallers

Diversen

De lagere ontvangsten hangen samen met de lagere uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst en het Kabinet van de Koning. De uitgaven worden echter gedaan in het kader van begroting I en worden daarom doorbelast naar de begroting van de Koning.

Beleidsmatige mutaties

Diversen

De post diversen bestaat uit meerdere mutaties en betreft met name ontvangsten als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de POK-middelen van het Kabinet van de Koning naar de begroting van de Koning.

Licence