Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2. Leningen/ garanties landen Curaao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Leningen aan Aruba

In de Rijksministerraad van 26maart 2021 is besloten om Aruba op advies van het Collega Aruba financieel toezicht (CAft) een vijfde tranche liquiditeitssteun te verlenen van 116,1mln. (AWG 237mln.). Onderdeel van dit bedrag is AWG 20mln. aan aflossing van schatkistpromessen. Indien Aruba aanvullende schatkistpromessen uitgeeft in 2021, zal dit gedeelte van de lening moeten worden terugbetaald. De liquiditeitssteun heeft de vorm van een kortlopende bulletlening. De lening loopt af op hetzelfde moment als de eerdere liquiditeitsleningen (april 2022). De lening heeft een rentepercentage van 0%. Conform het advies van het CAft bestaat de mogelijkheid om in april 2022 de lening te herfinancieren.

Licence