Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (tweede incidentele suppletoire begroting) (bedragen x 1.000)

Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW, amendementen en ISB1

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie Mutatie 2025

2025

Verplichtingen

210.854

116.130

326.984

0

0

0

0

Uitgaven

239.370

116.130

355.500

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100,0%

100,0%

100,0%

5.1 Schuldsanering Curaao en Sint Maarten

28.517

0

28.517

0

0

0

0

Leningen

Schuldsanering

28.517

0

28.517

0

0

0

0

5.2 Leningen/ garantie Curaao, Sint Maarten en Aruba

210.853

116.130

326.983

0

0

0

0

Leningen

Leningen aan Aruba

123.290

116.130

239.420

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curaao en Sint Maarten

87.563

0

87.563

0

0

0

0

Ontvangsten

37.896

0

37.896

0

0

0

0

Toelichting

Licence