Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4. Sport verenigt Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Steun zwembaden en ijsbanen sector

De zwembaden en ijsbanen hebben financile schade opgelopen door de inperking van het aantal bezoekers in zwembaden en ijsbanen als gevolg van de coronacrisis. Vanwege derving in de exploitatie wordt een bedrag van 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Licence