Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x 1.000)

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 3e ISB

Stand 3e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

416.725

100.000

516.725

0

0

0

0

Uitgaven

440.737

100.000

540.737

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

98%

1. Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

0

0

0

Subsidies

360

0

360

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

0

0

0

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

2. Uitblinken in sport

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Uitblinken in sport

0

0

0

0

0

0

0

4. Sport verenigt Nederland

440.377

100.000

540.377

0

0

0

0

Subsidies

204.577

0

204.577

0

0

0

0

Sportakkoord

114.532

114.532

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

79.185

0

79.185

0

0

0

0

Kennis en innovatie

10.860

0

10.860

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

13.778

0

13.778

0

0

0

0

Financile voorziening topsporters

13.778

0

13.778

0

0

0

0

Opdrachten

3.722

0

3.722

0

0

0

0

Sportakkoord

3.402

3.402

0

0

0

Kennis en innovatie

220

0

220

0

0

0

0

Overige

100

0

100

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Dopingautoriteit

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

215.183

100.000

315.183

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

182.586

0

182.586

0

0

0

0

Sportakkoord

32.597

100.000

132.597

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

325

0

325

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

65

0

65

0

0

0

0

Sportakkoord

65

0

65

0

0

0

0

Ontvangsten

740

0

740

0

0

0

0

Overige

740

0

740

0

0

0

0

Uitgaven

Licence