Base description which applies to whole site
+

E. De oprichting van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat

Het Huis voor Democratie en Rechtsstaat is intussen formeel opgericht en gaat verder onder de naam Pro-Demos. Er zijn op verschillende niveaus contacten tussen Pro-Demos en de Tweede Kamer. De ontvangst van groepen door de Kamer via Pro-Demos is fors gegroeid, van 68 113 bezoekers in 2010 naar 87 979 bezoekers in 2011.1

1

Aantallen 2010:

  • Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof: 45 147

  • Instituut voor Publiek en Politiek: 22 966

    Aantallen 2011

  • Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof: 41 914

  • Instituut voor Publiek en Politiek: 46 065

    Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof en het Instituut voor Publiek en Politiek zijn in 2011 opgegaan in Pro-Demos.

Licence