Base description which applies to whole site
+

D. Duurzaamheid/Energiebesparing/Duurzaam inkopen

Duurzaamheid:

Het Restaurantbedrijf biedt de bewoners en gasten van de Tweede Kamer de gelegenheid om iedere dag duurzaam te eten. Hiertoe wordt zoveel als mogelijk duurzame producten ingekocht conform de criteria van Pianoo.

Energiebesparing:

De afdeling techniek van de Tweede Kamer past op het gebied van energiebesparing zo veel als praktisch mogelijk nieuwe, energiezuinige technieken toe. Daar waar praktisch mogelijk wordt bijvoorbeeld conventionele verlichting vervangen door verlichting met een lager energieverbruik zoals LED of spaarlampen.

Duurzaam inkopen:

De Tweede Kamer heeft de deelnameverklaring «100% duurzaam inkopen in 2010» ondertekend en dat betekent dat de Tweede Kamer vanaf 1 januari 2010 in alle (Europese) aanbestedingen en inkopen de opgestelde duurzaamheidseisen in de bestekken opneemt en er daarmee voor zorgt dat het resultaat van de inkoop voldoet aan deze eisen.

Duurzaamheidscriteria

Het agentschap SenterNovem (nu: Pianoo Expertisecentrum Aanbesteden) heeft in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM een aantal criteria ontwikkeld voor duurzaam inkopen. Deze duurzaamheidscriteria hebben zowel betrekking op milieuaspecten als op sociale aspecten (bijvoorbeeld kinder- of slavenarbeid).

Inkoop heeft vanaf 2010, in overleg met de betreffende Kamerdienst, de eisen en wensen uit de criteriadocumenten in voorkomende bestekken opgenomen. Inkoop heeft met de betreffende Kamerdienst besproken welke weging de duurzaamheidswensen bij de beoordeling van de offertes zou worden meegegeven. Gegeven het beleidsuitgangspunt is het al dan niet meenemen van deze criteria geen vrijblijvende keuze geweest.

Licence