Base description which applies to whole site

7. Verantwoordingsstaat

Verantwoordingsstaat 2011 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, De Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB).

Verantwoordingsstaat 2011 Hoge Colleges en Kabinetten (IIB)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

116 026

3 687

 

122 140

6 711

 

6 114

3 024

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Raad van State

61 200

61 200

1 852

64 870

65 264

2 858

3 670

4 064

1 006

2

Algemene Rekenkamer

29 125

29 125

1 217

28 866

28 802

698

– 259

– 323

– 519

3

De Nationale Ombudsman

16 028

16 028

489

17 130

16 619

2 320

1 102

591

1 831

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

3 522

3 522

29

4 623

3 957

65

1 101

435

36

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1 457

1 457

60

2 128

2 092

237

671

635

177

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

2 920

2 920

40

2 789

2 789

316

– 131

– 131

276

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

1 747

1 747

0

2 787

2 617

217

1 040

870

217

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

10

Nominaal en onvoorzien

27

27

0

0

0

0

– 27

– 27

0

Licence