Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet beleidsartikel 43 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid

43.1 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

       

Realisatie

Vastgestelde

ISB begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2011

Verplichtingen

     

50 009

240 000

200 000

40 000

               

Uitgaven

800 000

300 000

0

50 010

240 000

200 000

40 000

43.1 VUT-fonds

     

50 010

240 000

200 000

40 000

               

Ontvangsten

 

 

 

139 340

13 380

13 100

280

Financiële toelichting

Gebleken is dat steeds meer mensen besluiten om later gebruik te maken van FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden). De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds is daardoor sterk gewijzigd. Dit heeft (al in 2009) geleid tot een nieuwe aangepaste leenovereenkomst tussen de Staat en het fonds. Kern daarvan is dat de lening maximaal € 1,8 miljard bedraagt. Verder kan het VUT-fonds op ieder gewenst moment een beroep doen op uitbetaling van een tranche van de lening en is zij bevoegd een tranche geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Daardoor kan het fonds beter inspelen op de actuele liquiditeitsbehoeften.

Het beroep op de VUT-regeling is niet met grote nauwkeurigheid in te schatten. Bij OW 2011 was voorzien dat de leenbehoefte van het VUT-fonds aanzienlijk lager zou zijn dan eerder begroot, maar een relatief kleine extra liquiditeitsvoorziening bleek noodzakelijk. Voor 2011 heeft de gewijzigde liquiditeitsbehoefte, als gevolg van wijzigingen in het gebruik van FPU, ertoe geresulteerd dat het fonds in 2011 in totaal een additioneel beroep op de leenfaciliteit heeft gedaan van € 40 mln. ten opzichte van OW 2011.

Licence