Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Niet beleidsartikel 41 Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

41.1 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

       

Realisatie

Vastgestelde

ISB begroting

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2011

Verplichtingen

     

0

0

11 056

– 11 056

               

Uitgaven

0

0

0

0

0

15 656

– 15 656

41.1 Loonbijstelling

     

0

0

0

0

41.2 Prijsbijstelling

     

0

0

9 391

– 9 391

41.3 Onvoorzien

     

0

0

6 265

– 6 265

               

Ontvangsten

 

 

 

0

 

0

0

Financiële toelichting

De middelen zijn aangewend voor de uitvoeringsproblematiek 2011.

Licence