Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5. Toezeggingen aan de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft in het rapport bij het jaarverslag Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 naast het controleraamwerk van P-Direkt en de systematiek van Single Information, Single Audit (SiSa), aandacht gevraagd voor de planning en controlcyclus voor informatiebeveiliging bij het ministerie van BZK.

In 2011 is een goede basis gelegd voor de planning en controlcyclus voor informatiebeveiliging. Zo is een decentraal netwerk van beveiligingscoördinatoren ingericht en is gestart met het uitwerken van een set indicatoren gericht op integrale beveiliging. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een verdere uitwerking van de controlcyclus op het terrein van informatiebeveiliging, zoals actualisatie van de afhankelijkheidsanalyses en informatiebeveiligingsplannen.

Licence