Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

C1 DE DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Bedragen x € 1 000
   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. Herindeling

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 856 198

681 268

 

5 275 596

1 006 021

 

419 398

324 753

                     
 

Beleidsartikelen

                 

27

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

198 326

198 326

591

215 438

197 147

1 609

17 112

– 1 179

1 018

31

Bestuur en Democratie

113 239

82 446

194 715

103 597

112 038

203 710

– 9 642

29 592

8 995

33

Dienstverlenende en innovatieve overheid

77 823

77 823

0

104 689

85 035

9 590

26 866

7 212

9 590

35

Arbeidszaken overheid

56 462

56 462

820

83 954

59 458

1 476

27 492

2 996

656

37

Kwaliteit Rijksdienst

99 309

99 309

2 350

119 708

118 040

9 838

20 399

18 731

7 488

44

Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

4 289

4 539

0

7 959

8 143

48 707

3 670

3 604

48 707

45

Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

57 988

84 850

91

66 040

72 516

5

8 052

– 12 334

– 86

46

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

2 612 253

2 629 450

377 569

2 819 569

2 859 787

530 338

207 316

230 337

152 769

47

Integratie niet-westerse migranten

345 962

351 962

58 937

323 079

335 677

141 356

– 22 883

– 16 285

82 419

48

Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

15 911

12 212

0

13 008

14 648

508

– 2 903

2 436

508

49

Rijkshuisvesting en architectuurbeleid

47 675

47 675

357

55 355

55 355

859

7 680

7 680

502

50

Vreemdelingen

765 573

765 573

467

1 274 925

902 604

8 469

509 352

137 031

8 002

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

39

Algemeen

225 380

229 915

32 271

215 936

215 148

36 176

– 9 444

– 14 767

3 905

41

Nominaal en onvoorzien

11 056

15 656

0

0

0

0

– 11 056

– 15 656

0

43

VUT-fonds

200 000

200 000

13 100

240 000

240 000

13 380

40 000

40 000

280

Samenvattende verantwoordingsstaat 2011 inzake baten-lastendiensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
Bedragen x € 1 000

Naam

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

     

Totale baten

89 649

118 755

29 106

Totale lasten

89 649

104 144

14 495

Saldo van baten en lasten

0

14 611

14 611

       

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1 900

8 881

6 981

       

Centraal Archief Selectiedienst

     

Totale baten

10 996

5 330

– 5 666

Totale lasten

10 996

5 369

– 5 627

Saldo van baten en lasten

0

– 39

– 39

       

Totale kapitaalontvangsten

420

2 216

1 796

Totale kapitaaluitgaven

824

1 156

332

       

Doc-Direkt

     

Totale baten

0

19 692

19 692

Totale lasten

0

24 136

24 136

Saldo van baten en lasten

0

– 4 444

– 4 444

       

Totale kapitaalontvangsten

0

1 288

1 288

Totale kapitaaluitgaven

0

732

732

       

Logius

     

Totale baten

75 378

75 683

305

Totale lasten

75 378

76 675

1 297

Saldo van baten en lasten

0

– 992

– 992

       

Totale kapitaalontvangsten

400

2 325

1 925

Totale kapitaaluitgaven

978

658

– 320

       

P-Direkt

     

Totale baten

70 625

79 215

8 590

Totale lasten

70 371

79 156

8 785

Saldo van baten en lasten

254

59

– 195

       

Totale kapitaalontvangsten

10 000

2 400

– 7 600

Totale kapitaaluitgaven

21 750

17 653

– 4 097

       

De Werkmaatschappij

     

Totale baten

123 607

96 905

– 26 702

Totale lasten

122 057

98 500

– 23 557

Saldo van baten en lasten

1 550

– 1 594

– 3 144

       

Totale kapitaalontvangsten

0

2 602

2 602

Totale kapitaaluitgaven

3 585

1 996

– 1 589

       

FMHaaglanden

     

Totale baten

68 519

91 922

23 403

Totale lasten

68 519

89 147

20 628

Saldo van baten en lasten

0

2 775

2 775

       

Totale kapitaalontvangsten

4 000

14

– 3 986

Totale kapitaaluitgaven

7 810

4 817

– 2 993

       

Immigratie en Naturalisatiedienst

     

Totale baten

354 005

383 324

29 319

Totale lasten

354 005

357 092

3 087

Saldo van baten en lasten

0

26 232

26 232

       

Totale kapitaalontvangsten

10 200

13 626

3 426

Totale kapitaaluitgaven

35 707

35 549

– 158

       

Rijksgebouwendienst

     

Totale baten

1 352 210

1 427 486

75 276

Totale lasten

1 350 773

1 481 149

130 376

Saldo van baten en lasten

1 437

– 53 663

– 55 100

       

Totale kapitaalontvangsten

484 000

530 556

46 556

Totale kapitaaluitgaven

742 190

951 684

209 494

       

Dienst van de Huurcommissie

     

Totale baten

22 844

19 272

– 3 572

Totale lasten

23 879

18 683

– 5 196

Saldo van baten en lasten

– 1 035

589

1 624

       

Totale kapitaalontvangsten

1 372

2 900

1 528

Totale kapitaaluitgaven

1 372

1 210

– 162

Licence