Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage: Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven -ontvangsten 2002–2011

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zoals gemeld in de diverse VWS jaarverslagen en volgens de actuele VWS-stand.

Historische ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2002–2011 (bedragen x € 1 000 000)
 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

BKZ-uigaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen

                   

Bruto-BKZ-uitgaven

40 455

43 987

44 811

46 184

48 194

51 276

54 879

59 355

61 699

65 004

BKZ-ontvangsten

2 431

2 415

2 203

3 851

3 847

3 705

3 081

2 978

3 032

3 189

Netto-BKZ-uitgaven

38 024

41 572

42 608

42 333

44 347

47 571

51 798

56 377

58 667

61 815

BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                   

Bruto-BKZ-uitgaven

40 707

43 668

44 875

46 505

48 323

50 977

55 526

59 345

62 3901

65 004

BKZ-ontvangsten

2 399

2 373

2 204

3 835

3 847

3 665

2 968

3 022

3 032

3 189

Netto-BKZ-uitgaven

38 307

41 295

42 671

42 671

44 476

47 312

52 558

56 323

59 3581

61 815

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS-stand

1

Bij de actuele VWS-stand voor het jaar 2010 is de «niet kader relevante» mutatie uit het aanvullend coalitieakkoord (Balkenende IV), ter stimulering van de bouw (€ 320 miljoen) niet meegenomen.

Licence