Base description which applies to whole site

Artikel 5 Mainports en Logistiek

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is artikel 5 Mainports en Logistiek vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar de afzonderlijke artikelen 17 Luchtvaart en 18 Scheepvaart en havens.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

05 Mainports en logistiek

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

39.744

29.304

     

Uitgaven

65.069

42.566

     

05.01

Luchtvaart

50.728

36.354

     

05.01.01

Opdrachten

47.672

31.797

     
 

– Opdrachten GIS

41.474

27.565

     
 

– Overige opdrachten

6.198

4.232

     

05.01.02

Subsidies

1.825

3.210

     

05.01.03

Agentschapsbijdrage

 

48

     

05.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

1.231

1.299

     

05.02

Maritiem

14.341

6.212

     

05.02.01

Opdrachten

4.634

778

     

05.02.02

Subsidies

4.880

2.705

     

05.02.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

3.911

1.840

     

05.02.04

Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

916

889

     

05.09

Ontvangsten

34.885

49.112

     
Licence