Base description which applies to whole site

Artikel 6 Klimaat, Luchtkwaliteit en Geluid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is artikel 6 Klimaat, Luchtkwaliteit en Geluid vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar de afzonderlijke artikelen 19 Klimaat en 20 Luchtkwaliteit en Geluid.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

06 Klimaat, lucht en geluid

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

191.712

49.032

     

Uitgaven

244.205

195.515

     

06.01 Klimaat

16.716

15.169

     

06.01.01 Opdrachten

5.812

1.590

     

06.01.02 Subsidies

2.789

5.926

     

06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

8.115

7.653

     

– Waarvan bijdrage aan Nea

8.115

7.653

     

06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

89.014

58.562

     

06.02.01 Opdrachten

7.861

6.607

     

06.02.02 Subsidies

16.047

1.954

     

06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

63.227

48.411

     

– NSL

46.447

28.600

     

– Wegverkeerlawaai

16.780

19.533

     

– Overige Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

 

278

     

06.02.07 Bekostiging

1.879

1.590

     

06.03 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

138.475

121.784

     

06.03.01 Opdrachten

133.221

118.653

     

– Uitvoering CDM

47.345

48.952

     

– RIVM

60.014

30.385

     

– AgNL

22.197

37.816

     

– Overige opdrachten

3.665

1.500

     

06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

5.254

3.131

     

06.09 Ontvangsten

4.070

26.243

     
Licence