Base description which applies to whole site

Artikel 4 Openbaar vervoer en Spoor

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 4 Openbaar vervoer en Spoor vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar de afzonderlijke artikelen 15 Openbaar vervoer en 16 Spoor.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

04 Openbaar vervoer en spoor

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

85.953

41.321

     

Uitgaven

100.483

64.164

     

04.01 Spoor

56.475

54.881

     

04.01.01 Opdrachten

5.983

8.768

     

04.01.02 Subsidies

50.368

46.061

     

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

32.251

25.000

     

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

9.076

     

– Overige subsidies

9.041

11.985

     

04.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

124

52

     

04.02 Openbaar vervoer

44.008

9.283

     

04.02.01 Opdrachten

40.567

5.266

     

04.02.02 Subsidies

1.749

3.031

     

04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

1.692

986

     

04.09 Ontvangsten

0

92

     
Licence