Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 7 Duurzaamheid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is artikel 7 Duurzaamheid vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 21 Duurzaamheid.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

07 Duurzaamheid

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

25.928

5.188

     

Uitgaven

143.998

98.342

     

07.01 Afval en duurzaamheidagenda

129.824

92.070

     

07.01.01 Opdrachten

13.966

2.219

     

– Uitvoering AgNL

12.988

380

     

– Overige opdrachten

978

1.839

     

07.01.02 Subsidies

115.858

89.851

     

– Afvalfonds

115.858

89.851

     

– Overige subsidies

 

0

     

07.02 Preventie en milieugebruiksruimte

5.939

3.088

     

07.02.01 Opdrachten

5.939

3.088

     

07.03 Ecosystemen en landbouw

8.235

3.184

     

07.03.01 Opdrachten

3.711

756

     

07.03.02 Subsidies

1.417

2.378

     

07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

3.107

50

     

07.09 Ontvangsten

450

815

     
Licence