Base description which applies to whole site

Artikel 8 Externe veiligheid en risico’s

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr. 42) is artikel 8 Veiligheid en risico’s vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 22 Veiligheid en risico’s.

Budgettaire gevolgen van beleid: (bedragen x € 1.000)

08 Externe veiligheid en risico's

   

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

80.383

24.444

     

Uitgaven

100.771

33.199

     

08.01 Veiligheid chemische stoffen

6.340

8.275

     

08.01.01 Opdrachten

5.867

7.788

     

08.01.02 Subsidies

 

39

     

08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

473

448

     

08.02 Veiligheid GGO's

1.756

2.163

     

08.02.01 Opdrachten

1.683

2.111

     

08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

73

52

     

08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

92.675

22.761

     

08.03.01 Opdrachten

15.462

14.390

     

08.03.02 Subsidies

5.047

3.322

     

08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

645

484

     

08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

71.521

4.565

     

– Bijdragen asbestsanering

46.488

1.535

     

– Bijdragen programma EV

7.151

2.948

     

– Overige bijdragen aan internationale organisatie en medeoverheden

17.882

82

     

08.09 Ontvangsten

127

0

     
Licence