Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET GEMEENTEFONDS 2014

Verantwoordingsstaat 2014 van het gemeentefonds B (x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil Realisatie en Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

gemeentefonds

18.381.232

18.381.232

18.381.232

18.728.390

18.741.101

18.741.101

347.158

359.869

359.869

Licence