Base description which applies to whole site

1. DE VERANTWOORDINGSSTAAT

Verantwoordingsstaat 2014 van Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1.000)
     

-1-

   

-2-

 

3=(2–1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

84.274

255.753

32.215

318.288

434.957

45.490

234.014

179.204

13.275

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

61.821

61.821

4.857

118.121

61.867

6.186

56.300

46

1.329

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

21.230

192.709

27.358

200.167

373.090

39.304

178.937

180.381

11.946

 

Niet beleidsartikelen

                 

3

Nominaal en onvoorzien

1.223

1.223

0

0

0

0

-1.223

-1.223

0

Licence