Base description which applies to whole site

9. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2014 INZAKE DE BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (VI)

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

 
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil

Realisatie 2013

Dienst Justitiële Instellingen (DJI)

       

Totale baten

2.149.770

2.412.992

263.222

2.446.757

Totale lasten

2.310.870

2.389.337

78.467

2.528.706

Saldo van baten en lasten

– 161.100

23.655

184.755

– 81.949

         

Totale kapitaalontvangsten

36.300

56.292

19.992

54.319

Totale kapitaaluitgaven

– 55.543

– 81.184

– 25.641

– 48.776

         

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

       

Totale baten

341.097

376.039

34.942

370.613

Totale lasten

341.097

375.121

34.024

369.124

Saldo van baten en lasten

0

918

918

1.489

         

Totale kapitaalontvangsten

10.200

14.738

4.538

13.598

Totale kapitaaluitgaven

– 29.568

– 31.575

– 2.007

– 34.285

         

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

       

Totale baten

125.272

113.928

– 11.344

121.990

Totale lasten

125.272

113.065

– 12.207

120.428

Saldo van baten en lasten

0

863

863

1.562

         

Totale kapitaalontvangsten

16.599

11.647

– 4.952

2.147

Totale kapitaaluitgaven

– 25.271

– 18.638

6.633

– 8.899

         

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

       

Totale baten

73.431

75.343

1.912

77.089

Totale lasten

73.431

75.677

2.246

76.842

Saldo van baten en lasten

0

– 334

– 334

247

         

Totale kapitaalontvangsten

4.539

3.266

– 1.273

3.141

Totale kapitaaluitgaven

– 9.213

– 8.484

729

– 9.572

         

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

   

Totale baten

32.286

36.424

4.138

38.655

Totale lasten

32.286

36.435

4.149

32.154

Saldo van baten en lasten

0

– 11

– 11

6.501

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

– 5

– 6.609

– 6.604

– 132

         

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

       

Totale baten

46.992

n.v.t.

n.v.t.

65.946

Totale lasten

46.992

n.v.t.

n.v.t.

63.005

Saldo van baten en lasten

0

n.v.t.

n.v.t.

2.941

         

Totale kapitaalontvangsten

700

n.v.t.

n.v.t.

3.600

Totale kapitaaluitgaven

– 4.960

n.v.t.

n.v.t.

– 9.944

Licence