Base description which applies to whole site

8. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSTAAT 2014 VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (VI)

(bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.807.861

11.807.861

1.353.330

12.372.721

12.624.891

1.444.151

564.860

817.030

90.821

                     
 

Beleidsartikelen

11.352.470

11.352.470

1.352.624

11.899.391

12.156.137

1.420.312

546.921

803.667

67.688

                     

31

Nationale politie

5.155.411

5.155.411

500

5.298.340

5.265.815

1.431

142.929

110.404

931

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.509.230

1.509.230

313.839

1.489.787

1.488.796

221.419

– 19.443

– 20.434

– 92.420

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

742.753

742.753

1.036.798

788.041

711.046

1.101.777

45.288

– 31.707

64.979

34

Sanctietoepassing

2.271.998

2.271.998

0

2.585.861

2.583.351

80.644

313.863

311.353

80.644

35

Jeugd

738.464

738.464

1.487

346.145

719.712

13.321

– 392.319

– 18.752

11.834

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

253.413

253.413

0

248.370

250.529

351

– 5.043

– 2.884

351

37

Vreemdelingen

681.201

681.201

0

1.142.847

1.136.888

1.369

461.646

455.687

1.369

                     
 

Niet-beleidsartikelen

455.391

455.391

706

473.330

468.754

23.839

17.939

13.363

23.133

                     

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

410.369

410.369

706

470.159

465.581

23.765

59.790

55.212

23.059

92

Nominaal en onvoorzien

41.965

41.965

0

0

0

0

– 41.965

– 41.965

0

93

Geheim

3.057

3.057

0

3.171

3.173

74

114

116

74

Licence