Base description which applies to whole site

7.2 Verantwoordingsstaten agentschappen

Samenvattende verantwoordingstaat 2014 inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap RWS

       
         

Totale baten

2.341.980

2.400.249

58.269

2.422.375

Totale lasten

2.332.980

2.411.874

78.894

2.425.901

Saldo van baten en lasten

9.000

– 11.625

– 20.625

– 

         

Totale kapitaalontvangsten

84.800

37.752

– 47.048

39.180

Totale kapitaaluitgaven

126.100

64.941

– 61.159

82.486

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond (€ 1.000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap ILT

       
         

Totale baten

143.883

151.400

7.517

155.739

Totale lasten

143.883

151.400

7.142

144.236

Saldo van baten en lasten

0

375

375

11.503

         

Totale kapitaalontvangsten

0

36

36

351

Totale kapitaaluitgaven

2.058

15.409

13.351

6.494

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond (€ 1.000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap KNMI

       
         

Totale baten

56.573

59.062

2.489

59.842

Totale lasten

56.573

60.312

3.739

57.566

Saldo van baten en lasten

0

– 1.250

– 1.250

2.276

         

Totale kapitaalontvangsten

4.345

48

– 4.297

1.253

Totale kapitaaluitgaven

6.580

10.405

3.825

3.253

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond (€ 1.000)

 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie t-1

Agentschap Nea

       
         

Totale baten

7.952

7.066

– 886

7.466

Totale lasten

7.952

6.169

– 1.783

6.864

Saldo van baten en lasten

0

897

897

602

         

Totale kapitaalontvangsten

700

0

– 700

0

Totale kapitaaluitgaven

1.100

2.144

1.044

2.050

1

De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond (€ 1.000)

Licence