Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.1 Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (H-XII) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

10.171.087

10.253.769

261.273

9.741.378

9.899.488

214.969

– 429.709

– 354.281

– 46.304

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

34.814

39.731

30

40.756

40.075

73

5.942

344

43

12

Waterkwaliteit

83.393

85.558

0

85.651

84.827

0

2.258

– 731

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

136.319

105.979

934

101.410

98.154

2.901

– 34.909

– 7.825

1.967

14

Wegen en verkeersveiligheid

28.575

33.119

6.782

26.712

33.866

4.253

– 1.863

747

– 2.529

15

Openbaar vervoer

5.734

7.531

0

15.322

15.528

123

9.588

7.997

123

16

Spoor

5.348

24.424

0

8.453

39.471

149

3.105

15.047

149

17

Luchtvaart

20.183

34.291

44.851

17.542

20.201

38.168

– 2.641

– 14.090

– 6.683

18

Scheepvaart en Havens

4.963

5.303

0

18.793

4.801

465

13.830

– 502

465

19

Klimaat

50.581

59.422

200.000

63.217

65.813

134.089

12.636

6.391

– 65.911

20

Lucht en Geluid

32.060

49.383

0

36.076

47.294

427

4.016

– 2.089

427

21

Duurzaamheid

12.707

13.530

0

18.650

18.420

72

5.943

4.890

72

22

Externe veiligheid en risico's

25.803

28.134

2.369

15.965

18.549

1.543

– 9.838

– 9.585

– 826

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

33.190

33.926

0

37.645

36.760

0

4.455

2.834

0

24

Handhaving en toezicht

129.559

129.559

0

116.481

116.481

0

– 13.078

– 13.078

0

25

Brede doeluitkering

1.779.634

1.819.189

0

1.872.801

1.989.790

0

93.167

170.601

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.452.327

7.452.327

0

6.910.205

6.910.205

0

– 542.122

– 542.122

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

27.205

27.206

3.873

63.614

55.677

18.503

36.409

28.471

14.630

98

Apparaat van het kerndepartement

323.235

319.700

2.434

292.085

303.576

14.203

– 31.150

– 16.124

11.769

99

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

– 14.543

0

0

0

0

14.543

14.543

0

1

De gerealisserde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence