Base description which applies to whole site

TREFWOORDENREGISTER

Administratieve lasten 20, 26, 56

Agentschap 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 59, 65, 70, 73, 80, 99, 100, 103, 104, 106, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 148, 150, 242

Alcohol en tabak 15, 36, 37, 38, 40, 43

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 55, 76, 95, 157, 158, 160, 166, 167, 168, 181, 184, 197, 199, 217

Basispakket 22, 37, 162

Bedrijfsvoering 6, 8, 107, 108, 109, 110, 124, 125, 240

Bedrijfsvoeringsparagraaf 5, 8, 107

Begrotingsgefinancierde uitgaven 186, 196, 197

Bekostiging 11, 13, 20, 21, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 59, 64, 71, 72, 85, 91, 99, 137, 148, 150, 229, 235

Beleidsinformatie 8, 107

Beleidsprioriteiten 5, 8

Betaalbaarheid 30, 45, 46, 51, 52, 66

Budgettair Kader Zorg 8, 106, 157, 158, 164, 165, 242

Buurtsportcoach 15, 87

Caribisch Nederland 30, 38, 41, 45, 66, 67, 69, 71, 75, 102, 107, 109, 158, 186, 196, 237

Chronisch zieken 10, 17, 19, 74, 95, 96, 97, 98, 158, 186, 246

Chronische ziekte 14, 25, 95

Cliënt 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 81, 163, 176, 184, 185, 232, 243, 246

Crisis 32, 35, 38, 40, 78, 152, 240

Curatieve zorg 5, 13, 17, 20, 22, 28, 45, 46, 48, 50, 104, 166, 172, 200, 209, 225

DBC 13, 47, 168, 174, 175, 176, 188, 210, 242

Decentralisatie 9, 11, 14, 27, 36, 55, 56, 57, 60, 77, 81, 87

Doelmatigheid 11, 19, 21, 30, 35, 46, 47, 90, 116, 117, 123, 128, 130, 136, 142, 161, 234, 235, 236, 237, 238, 239

Eerstelijnszorg 11, 160, 161, 166, 171, 174, 175, 196, 200

Ethiek 30, 36, 39, 43

Euthanasie 43, 119, 245

Financieel Beeld Zorg 5, 8, 45, 55, 157, 187, 198, 231, 232

Fraude 9, 11, 12, 46, 48, 51, 52, 59, 63, 71, 74, 106, 107, 108, 110, 236, 243

Geestelijke gezondheidszorg 20, 32, 55, 56, 76, 152, 166, 176, 178, 184, 196, 200, 210, 220, 229, 235, 243, 246

Gehandicapte 31, 32, 67, 74, 95, 96, 97, 98, 158, 167, 175, 176, 182, 184, 186, 217, 220, 243, 246

Gehandicaptenorganisatie 71, 244

Gehandicaptensport 84, 85

Gehandicaptenvervoer 59, 61, 242

Geneeskundige zorg 170, 173, 174

Geneesmiddel 13, 22, 23, 29, 46, 48, 50, 66, 112, 113, 114, 116, 117, 146, 162, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 210, 231, 234, 235, 242, 243

Geweld 16, 56, 58, 59, 60, 243

Gezondheidsbeleid 38, 39

Gezondheidsbescherming 16, 30, 35, 38, 39

Gezondheidszorg 11, 14, 20, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 102, 112, 118, 152, 160, 162, 176, 196, 228, 230, 234, 237, 242, 243, 244, 246

Governance 109, 229

Hoofdlijnenakkoord 11, 19, 20, 21, 22, 29, 46, 160, 161, 177

Huisarts 11, 16, 18, 20, 21, 22, 47, 75, 161, 167, 175, 176, 179, 202

Huisartsenzorg 20, 46, 47, 171, 177, 179, 200

Indicatie 42, 63, 77, 82, 87, 184, 185, 215, 226, 229

Indicatiestelling 55, 56, 59, 62, 65, 103, 229, 236, 242

Infectieziekte 34, 35, 38, 42, 245

Informatiebeveiliging 109, 242

Informele zorg 26, 57, 236

Inhuur externe 108, 240, 241

Inkoopbeheer 108

Innovatie 10, 20, 22, 26, 46, 55, 58, 66, 67, 73, 83, 84, 85, 88, 238, 245

Internationale samenwerking 58, 99

Jeugdhulp 11, 27, 28, 77, 78

Jeugdzorg 10, 15, 27, 30, 66, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 102, 103, 112, 132, 137, 158, 185, 186, 229, 237, 243

Kindermishandeling 60, 77, 78, 80, 243

Kwaliteit 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 35, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 79, 81, 90, 94, 116, 117, 123, 161, 228, 236, 246

Kwaliteitsinstituut 11, 19, 20, 67, 68, 73, 230

Langdurige zorg 5, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 48, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 68, 75, 102, 104, 148, 150, 160, 163, 193, 196, 234, 236, 246

Leefstijl 15, 36, 37, 39, 84, 245

Letselpreventie 39, 234

Maatschappelijke ondersteuning 10, 24, 34, 54, 55, 56, 59, 61, 233, 246

Mantelzorg 25, 26, 56, 57, 60

Mantelzorgcompliment 55, 56, 59, 60, 61, 65, 233

Medisch specialist 18, 47, 72, 161, 162, 172, 175, 177, 178, 200, 206, 217, 236

Medische hulpmiddelen 20, 46, 228, 243

Medisch-specialistische zorg 11, 13, 19, 21, 29, 47, 49, 166, 167, 172, 177, 180, 200, 205, 234

Mishandeling 60

Multidisciplinaire zorg 46, 47, 166, 171, 179, 196, 200, 214

Nationaal Programma Preventie 15, 36, 38, 39, 40, 244

Ondersteuning 5, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 35, 37, 38, 40, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 69, 70, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 90, 95, 102, 111, 148, 150, 162, 183, 236, 240, 244

Onverzekerde 46, 51, 53, 74, 103, 191, 230, 235

Oorlogsgetroffene 5, 30, 89, 90, 91, 93, 94, 111, 148, 229, 233, 238, 245

Opleidingsfonds 160, 162, 236

Orgaandonatie 46, 50, 235

Pakketmaatregel 23, 160

Palliatieve zorg 56, 59, 64, 73

Patiënt 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 48, 51, 67, 68, 71, 106, 173, 214, 244

Patiënten- en gehandicaptenorganisatie 66, 68, 70, 71

Patiëntveiligheid 13, 17, 48, 49, 50, 245

Persoonsgebonden budget (pgb) 12, 24

Preventie 15, 20, 27, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 104, 107, 166, 182, 196, 217, 228, 234

Rechtmatigheid 8, 107, 109, 228, 229, 230, 231, 232

Regeerakkoord 15, 28, 72, 84, 102, 106, 162, 163, 164, 173

Regelarm 236, 242

Saldibalans 5, 6, 8, 144, 149

Seksueel misbruik 78, 79

Seksuele gezondheid 38, 39

Spoedeisende hulp 21

Sport 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 30, 36, 37, 73, 83, 84, 85, 86, 87, 99, 101, 104, 111, 125, 144, 148, 150, 228, 238, 244, 245, 246

Subsidiebeheer 107, 108

Taakstelling 104, 105, 106, 162

Thuiszorg 72, 244

Toegankelijkheid 23, 30, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 66

Toezicht 5, 8, 12, 13, 14, 16, 31, 37, 45, 48, 49, 66, 69, 76, 79, 89, 90, 95, 133, 139, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237

Topsport 83, 84, 85, 87

Tweedelijnszorg 160, 162, 166, 167, 171, 172, 196, 200

Vaccin 35, 38, 42, 50, 70, 125, 127, 182, 196, 217, 219, 244, 245

Verzameluitkering 87, 99

Verzekeraar 19, 21, 57, 150, 151, 188, 190, 191, 193, 204, 230

Verzetsdeelnemer 89, 90, 91, 93, 94, 233, 245

Vrijwilliger 26, 64

Wanbetaler 46, 51, 52, 53, 74, 103, 190, 191, 230, 234

Werkgelegenheid 12, 25, 63, 73, 118, 119, 162, 245

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 55, 74, 76, 95, 158, 184, 185

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 13, 14, 45, 68

Wijkverpleegkundige 11, 20, 22

WO II 30, 89, 90, 92, 93, 238

Ziekenhuis 18, 19, 33, 47, 49, 52, 69, 70, 71, 72, 177, 235, 243

Ziekenhuiszorg 52, 68, 209, 215

Ziekenhuizen 12, 18, 19, 31, 32, 46, 49, 50, 68, 70, 72, 75, 106, 146, 152, 173, 175, 191, 231, 244

Zorgaanbieder 11, 12, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 46, 57, 63, 69, 75, 76, 109, 118, 119, 174, 175, 176, 183, 188, 232

Zorgakkoord 10, 11, 20, 25, 29, 157, 177, 178, 179, 180

Zorginstelling 16, 21, 45, 48, 49, 65, 66, 71, 103, 175, 225, 231, 236, 237, 242, 246

Zorgopleiding 67, 158, 186, 196, 237

Zorgstandaard 13, 47, 161

Zorgstelsel 13, 23, 30, 45, 66

Zorgtoeslag 45, 95, 96, 97, 98, 108, 148, 194, 246

Zorguitgaven 11, 13, 22, 28, 29, 46, 157, 158, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 171, 174, 182, 183, 187, 190, 191, 195, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 235

Zorgverzekeraar 12, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 45, 47, 74, 76, 107, 161, 167, 172, 173, 231, 232, 245, 246

Zorgverzekering 46, 51, 56, 65, 67, 69, 75, 95, 97, 102, 109, 157, 170, 175, 187, 188, 190, 191, 230, 231, 235, 242, 246

Zorgverzekeringswet 45, 47, 74, 76, 95, 157, 158, 160, 166, 167, 168, 175, 190, 197, 199, 229, 231, 234, 235, 246

Licence