Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. Budgettaire gevolgen en toelichting

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Verplichtingen

764

938

885

1.039

1.272

1.078

194

               

Uitgaven

764

938

885

1.039

1.272

1.078

194

               

Ontvangsten

0

0

39

31

70

0

70

De overschrijding betreft de aanloopkosten voor de versterking van de veiligheidsketen. De ontvangst betreft een ontvangst van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Licence