Base description which applies to whole site
+

2. Verantwoordingsstaat 2015 van het Kabinet van de Koning (IIIB) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

(3) = (2) – (1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

2.338

2.338

2.338

2.354

2.354

2.355

16

16

17

                     
 

Artikel

                 

1

Kabinet van de Koning

2.338

2.338

2.338

2.354

2.354

2.355

16

16

17

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

Licence