Base description which applies to whole site

3. Verantwoordingsstaat 2015 van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) = (2) – (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

1.078

1.078

0

1.272

1.272

70

194

194

70

                     
 

Artikel

                 

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

1.078

1.078

0

1.272

1.272

70

194

194

70

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

Licence