Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3

OVERZICHT CIRCULAIRES PROVINCIEFONDS

– Nog geldende circulaires, verzonden voor 1 juli 1998: geen.

– Aan de provinciebesturen en het IPO verzonden circulaires van 1 juli 1998 tot 1 juli 1999.

Datumnummeronderwerpgeldigheidsduur
11-9-1998FO98/U1208Uitkeringen uit het provinciefonds voor 1999 en enkele andere jarentot 1 juli 1999
1-12-1998FO98/U58675Uitkeringen uit het provinciefonds voor 1998 en 1999n.v.t.
8-3-1999FO99/U58441Uitkeringen uit het provinciefonds voor 1998 en 1999 n.v.t.
12-5-1999FO99/U65335Uitkeringen uit het Provinciefonds voor 2000 en enkele andere jarentot 1 juli 2000
Licence