Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 1

OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE FINANCIËLE INFORMATIE IN HET JAARVERSLAG 2008 VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (XVI)

A. Verplichtingen (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen        
41*Volksgezondheid705 7581 7001 700nee
42*Gezondheidszorg7 276 3101 266 2011861 266 387ja
43*Langdurige zorg5 384 9954156621 077nee
44*Maatschappelijke ondersteuning594 07615 47215 472nee
46*Sport95 9005 7255 725nee
47*Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II402 844321321nee
Niet-beleidsartikelen        
98Algemeen370 582100100nee
99Nominaal en onvoorzien 
Totaal 14 830 4651 289 934848  

* De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
 Totaal verplichtingen14 830 465  
 Procentuele fout8,70% 
 Procentuele onzekerheid0,01% 

B/C. Uitgaven + ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen        
41*Volksgezondheid615 4941 4612321 693nee
42*Gezondheidszorg7 346 97067 58721 82789 414nee
43*Langdurige zorg5 396 04640 080740 087nee
44*Maatschappelijke ondersteuning512 2192427249nee
46*Sport106 0281 8735842 457nee
47*Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II400 57312508520nee
Niet-beleidsartikelen        
98Algemeen336 1308 9273459 272nee
99Nominaal en onvoorzien 
Totaal 14 713 460120 18223 510  
* De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering
          
(1)Totaal Uitgaven en Ontvangsten14 713 460Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten 
 Procentuele fout0,82%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,16%Tolerantiegrens niet overschreden 
          
(2)Totaal15 058 507Omvangsbasis uitgaven + ontvangsten + bijdrage(n) van derden baten-lastendiensten 
 Procentuele fout0,87%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,17%Tolerantiegrens niet overschreden 

B. Uitgaven (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen        
41*Volksgezondheid601 2941 4612321 693nee
42*Gezondheidszorg6 911 42767 58721 82789 414nee
43*Langdurige zorg5 394 61540 080740 087nee
44*Maatschappelijke ondersteuning510 2882427249nee
46*Sport104 5481 8735842 457nee
47*Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II399 78812508520nee
Niet-beleidsartikelen
98Algemeen325 4948 9273459 272nee
99Nominaal en onvoorzien 
Totaal 14 247 454120 18223 510  

* De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
 Totaal uitgaven14 247 454 
 Procentuele fout0,84% 
 Procentuele onzekerheid0,17% 

C. Ontvangsten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
Beleidsartikelen        
41Volksgezondheid14 200 
42Gezondheidszorg435 543 
43Langdurige zorg1 431 
44Maatschappelijke ondersteuning1 931 
46Sport1 480 
47Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II785 
Niet-beleidsartikelen
98Algemeen10 636 
99Nominaal en onvoorzien 
Totaal 466 006  

Individuele fouten in de deugdelijke weergave die de tolerantie overschrijden

Art. nr.PostFout 
 Totaal individuele fouten0 
    
    
 Totaal ontvangsten466 006  
 Procentuele fout0,00% 
 Procentuele onzekerheid0,00% 

D. Baten-lastendiensten (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OOnzekerheid over volledigheid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave  
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen       
*Baten35 806300300 
 Bijdrage moederdepartement178 
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg       
*Baten31 9142 1001792 279 
 Bijdrage moederdepartement27 955 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu       
*Baten329 7472 8702 870 
 Bijdrage moederdepartement121 102 
Nederlands Vaccin Instituut (tijdelijk)       
*Baten139 9015 4002 2007 600 
 Bijdrage moederdepartement43 086 
 Totaal baten537 36810 6702 379  
* De fouten worden (deels) veroorzaakt door onvolkomenheden in de bedrijfsvoering
         
 Totale baten baten-lastendiensten537 368       
 Procentuele fout1,99%Tolerantiegrens niet overschreden  
 Procentuele onzekerheid0,44%Tolerantiegrens niet overschreden 

E. Saldibalans (€ x 1000)

Art. nr.OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F +OOnzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave  
3Liquide middelen
5Uitgaven buiten begrotingsverband516
6Ontvangsten buiten begrotingsverband9 971
7Openstaande rechten
8Extra-comptabele vorderingen38 002
9Extra-comptabele schulden
10Voorschotten4 769 885
11Garantieverplichtingen1 080 695
12Openstaande verplichtingen4 869 671
13Deelnemingen
 Totaal beoordeeld10 768 740 
 (De tolerantiegrens wordt afgeleid van totaal beoordeeld)       
 Totaal saldibalans10 768 740       
 Procentuele fout0,00%       
 Procentuele onzekerheid0,00%      

F. Afgerekende voorschotten (€ x 1000)

 OmschrijvingVerantwoord bedragFoutOnzekerheidTotaal F + OTolerantie overschreden?Onzekerheid over volledig-heid
   RechtmatigheidDeugdelijke weergaveRechtmatigheidDeugdelijke weergave   
 Voorschotten9 005 900 
 Totaal afgerekende voorschotten9 005 900  
Licence