Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1000)

Stand ontwerp begroting

(1)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(2)

Stand 1e suppletoire begroting

(3) = (1+2)

Mutatie

2013

Mutatie

2014

Mutatie

2015

Mutatie

2016

Verplichtingen

56 835

1 391

58 226

741

740

740

738

               

Uitgaven

56 835

1 391

58 226

741

740

740

738

Programma-uitgaven

             

– Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

600

– 17

583

– 17

– 17

– 17

– 17

– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

22 708

492

23 200

492

492

492

492

– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling

744

0

744

0

0

0

0

               

Apparaatsuitgaven

32 783

916

33 699

266

265

265

263

               

Ontvangsten

4 373

1 000

5 373

0

0

0

0

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012.

Licence