Base description which applies to whole site

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2012

56 835

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2011

686

2) Eindejaarsmarge toedeling

– 24

3) Loonbijstelling 2012

260

4) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

469

   

Stand na 1e suppletore begroting 2012

58 226

Toelichting

  • 1) Dit betreft de eindejaarsmarge voor financiering uit 2011 overlopende verplichtingen.

  • 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet der Koningin.

  • 3) Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling.

  • 4) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ begroting.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2012 (bedragen x € 1 000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

4 373

   

Suppletoire mutatie:

 

1) Terugstorting Eigen Vermogen Baten-lastendienst DPC

1 000

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

5 373

Toelichting

Doordat het eigen vermogen van DPC per ultimo 2011 de grens van 5% overschrijdt die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 is vastgesteld, wordt een deel van dit vermogen teruggestort naar het moederdepartement AZ.

Licence