Base description which applies to whole site

3. KABINET DER KONINGIN

Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties (bedragen x € 1 000)
 

uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2012

2 372

   

Suppletoire mutaties:

 

1) Eindejaarsmarge 2011

24

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

2 396

Toelichting

Dit betreft de eindejaarsmarge 2011.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 000)
 

ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

2 372

   

Suppletoire mutatie:

 

1) Eindejaarsmarge 2011

24

   

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

2 396

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning (I).

Licence