Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2 en 3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor Algemene Zaken en Kabinet der Koningin. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

Licence