Base description which applies to whole site

2. Bijstelling overige ontvangsten

Dit betreft hogere ontvangsten bij de bedrijven van CDC voor onder meer bewakingsdiensten, vergoeding voor verstrekking geneeskundig materieel en geleverde diensten voor transportcapaciteit. De hogere ontvangsten bij de Bestuursstaf komen door de BTW-teruggave op de NAVO projecten (€ 10,4 miljoen).

Gewijzigde gereedstellingsopdrachten

De operationele doelstellingen voor de operationele commando’s in 2012 zijn bijgesteld. In onderstaande tabellen is bij de grijs gearceerde eenheden sprake van een bijstelling. De getallen tussen haken geven daarbij de getallen weer zoals die in de Rijksbegroting 2012 staan vermeld.

CZSK

Doelstellingenmatrix

CZSK 2012

2012

Groep

Organieke eenheid

Geplande inzet

(OD1)

Totaal aantal eenheden

Operationeel gerede eenheden

(OD1 of OD2)

Voortzettingsvermogen

(OD3)

specifiek

organiek

Staf

NLMARFOR

0,5

1

 

1

 

Vlooteenheden

Fregatten

LC-fregat

1

4

1,4

1

1,6

 

M-fregat

0,5

2

0,8

 

1,2

Patrouilleschepen

 

0

     

Bevoorradingsschepen

0,3

1

0,3

 

0,7

Landing Platform Dock´s

0,3

2

0,9

 

1,1

Onderzeeboten

0,7

4

 

1,5 [2]

2,5 [2]

Ondersteuningsvaartuig OZD

 

1

 

0,8 [1]

0,2 [-]

Mijnenbestrijdingsvaartuigen

1

6

2 [3]

1

3 [2]

Hydrografische opnemingsvaartuigen

1

2

 

1 [1,2]

1 [0,8]

Ondersteuningsvaartuig CARIB

 

1

 

0,8

0,2

             

Marinierseenheden

Mariniersbataljons

0,2

2

1

 

1

Ondersteunende mariniersbataljons

 

2

1

 

1

Unit Interventie Mariniers

1

1

 

1

 

Marinierscompagnie CARIB

 

1

0,5

0,5

 

Bootpeloton Caribisch Gebied

 

1

1

   
             

Overige eenheden

Defensie Duikgroep

 

1

 

1

 
CLAS

Doelstellingenmatrix

CLAS 2012

2012

Groep

Eenheden

Geplande inzet

(OD1)

Totaal aantal eenheden

Operationeel Gerede eenheden (OD1 of OD2)

Voortzettingsvermogen (OD3)

Specifiek

Organiek

HRF(L)HQ

NL deel HRF HQ (2)

 

3

1 [-]

2 [3]

 
             

Korps

Commando Troepen

Commandotroepencompagnie

 

4

 

2

2

             

Luchtmobiele Brigade

Brigadehoofdkwartier + Stafcompagnie

 

1

1

   

Infanteriebataljon Luchtmobiel

0,1

3

 

1

2

Gevechtssteun eenheden

[0,1]

1

0,5 [-]

[0,5]

0,5

Logistieke eenheden

0,2

3

 

0,6

2,4

NATRES Bataljon

 

2

2

   
             

Gemechaniseerde Brigades

(13, 43 Mechbrig)

Brigadehoofdkwartier

+ Stafcompagnie

0,1

2

1 [-]

[1]

1

Pantserinfanteriebataljon

0,1

4

0,5

[0,5]

3,5

Brigadeverkenningseskadron

 

2

 

0,8

1,2

Afdeling veldartillerie

 

1

 

0,1

0,9

Pantsergeniebataljon

0,1

2

 

0,5

1,5

Logistieke eenheden

 

4

 

0,8

3,2

NATRES Bataljon

 

3

3

   
             

Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL)

Staf OOCL + Stafcompagnie

 

1

 

1

 

Geniebataljon

 

1

 

0,4

0,6

JISTARC modules

0,3

5

 

2

3

CIS-bataljon

(3 compagnieën)

 

3

1 [-]

[1]

2

CIMIC bataljon

(6 CIMIC Support Elements)

 

6

 

2

4

Bevoorradings- en Transportbataljon

 

2

 

1

1

Geneeskundig bataljon

(5 MTF)

 

5

2,5 [-]

[2,5]

2,5

Herstelcompagnie

 

3

 

0,2

2,8

             

Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingsCommando (DGLC)

Commando-element

 

0,8

 

0,8 [-]

[0,8]

Patriot

 

3

 

2,5 [3]

0,5 [-]

AMRAAM

 

2

 

1,8

0,2

Stinger

 

3

 

2 [2,1]

1 [0,9]

             

EOD

Ploegen

6

48

 

12

36

CLSK

Doelstellingenmatrix

CLSK 2012

2012

Groep

Organieke eenheid

Geplande inzet

(OD1)

Totaal aantal eenheden

Operationeel Gerede eenheden

(OD1 en OD2)

Voortzettingsvermogen (OD3)

specifiek

organiek

Jachtvliegtuigen

F-16

6

57

 

17 [21]

40 [36]

             

Helikopters

(Defensie Helikopter Commando)

AH-64D Apache

 

21

 

7

14

CH-47 Chinook

 

13 →14 [14]

 

4

9 → 10 [10]

AS-532 Cougar

2

8

 

4

4

SH-14D Lynx

2 → 0

5 → 0

 

2 → 0

3 → 0

AB-412SP (SAR)

1

3

 

2

1

NH-90 NFH

[0 → 2]

7 → 9 [7 → 12]

0 → 3 [4 → 0]

[0 → 5]

7 → 6 [3 → 7]

NH-90 TNFH

 

0

     
             

Luchttransport

(K)DC-10

 

3

 

1,5

1,5

C-130H Hercules

 

4

 

2

2

             

Force Protection

OGRV eenheden

 

3

 

2

1

Command en Control element

 

2

 

1

1

             

Air C4 ISR

AOCS (TACF)

1

1

 

1

 

NDMC

1

1

 

1

 
             

Kustwacht Nederland

Dornier DO-228

1

2

 

1

1

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Inzet

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke ontwerp-begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Verplichtingen (totaal Inzet)

197 750

204 450

2 000

206 450

Programma-uitgaven,

       

Uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

       

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,

400

400

1 000

1 400

waarvan

       

EUFOR Althea

   

400

400

EULEX

400

400

0

400

KFOR

   

600

600

         
         

Vrede en stabiliteit in Afghanistan,

124 710

124 710

17 340

142 050

waarvan

       

ISAF

       

Nationale bijdrage aan ISAF-staven

7 500

7 500

4 700

12 200

ISAF redeployment

20 000

20 000

11 800

31 800

Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM Kunduz)

97 000

97 000

1 000

98 000

EUPOL

210

210

– 210

0

UNAMA

   

50

50

         
         

Vrede en stabiliteit in Midden-Oosten,

600

600

310

910

waarvan

       

UNTSO

600

600

0

600

NTM-I

   

60

60

CMF (voorheen CFMCC)

   

250

250

         
         

Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan

13 925

13 925

24 535

38 460

EU NAVFOR Atalanta

1 000

1 000

7 300

8 300

Ocean Shield

12 900

12 900

13 800

26 700

Libië (Unified Protector)

   

2000

2 000

UNMISS

   

1 400

1 400

EUSEC (FIN)

   

35

35

UNAMID

25

25

0

25

         
         

Overige missies, waarvan

5 675

5 675

– 1 700

3 975

Missies Algemeen

5 500

5 500

– 1 700

3 800

NLTC

175

175

0

175

Totale uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

145 310

145 310

41 485

186 795

         

Uitgaven contributies (HGIS), waarvan

       

EU contributies (Athena)

1 500

1 500

 

1 500

NAVO contributies (AOM)

14 500

14 500

2 000

16 500

Totale uitgaven contributies (HGIS)

16 000

16 000

2 000

18 000

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

29 690

29 690

– 16 416

13 274

Totale uitgaven HGIS

191 000

191 000

27 069

218 069

         

Uitgaven Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

       

Nationale inzet

2 250

2 250

0

2 250

Totale uitgaven FNIK

2 250

2 250

0

2 250

         

Uitgaven overige inzet

       

Voorziening Vessel Protection Detachments (VPD’s)

4 500

11 200

0

11 200

Totale uitgaven overige inzet

4 500

11 200

0

11 200

         

Totale uitgaven artikel 20 Inzet

197 750

204 450

27 069

231 519

         

Ontvangsten

       

Ontvangsten HGIS

1 407

1 407

0

1 407

Overige ontvangsten

4 500

11 200

0

11 200

Totaal ontvangsten

5 907

12 607

0

12 607

Bedragen x EUR 1 000

   

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Totaal beleidsmatige mutaties

   

Overlopende verplichtingen 2011–2012

30 000

30 000

Overrealisatie uitgaven CBO 2011

– 3 838

– 3 838

Overrealisatie ontvangsten CBO 2011

1 807

1 807

Onderrealisatie ODA

– 900

– 900

Totaal beleidsmatige mutaties

27 069

27 069

Toelichting

Voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties wordt de eindejaarsmarge 2011 van € 27,1 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20 Inzet en specifiek voor de HGIS-artikelonderdelen crisisbeheersingsoperaties en contributies.

Nationale bijdrage aan ISAF-staven (NBI)

Het personeel dat niet werkzaam is binnen de Police Training Group (PTG) en de Air Task Force (ATF) van de Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM), maar wel onderdeel uitmaakt van de GPM, wordt ondergebracht in de nationale bijdrage aan ISAF-staven. Door actualisering van de verdeling van de personele aantallen, binnen het vastgestelde personeelsplafond, vindt vanaf 2012 structureel een herschikking plaats van € 4,7 miljoen tussen de budgetten van GPM en NBI.

ISAF Redeployment

In de 2e suppletoire begroting van 2011 is aangegeven dat het herstel van het teruggekeerd materieel door verschillende factoren is vertraagd. Hierdoor is ook het herstel van materieel in 2011 achtergebleven. Het budget wordt daarom geherfaseerd, wat leidt tot een verhoging van het budget van de ISAF Redeployment met € 11,8 miljoen in 2012.

Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM)

De raming van de GPM is geactualiseerd, waarbij onder meer rekening is gehouden met de vertragingen bij de realisatie van de permanente infrastructuur op Kunduz, de latere verhuizing van de Air Task Force (ATF) en het Contingent Commando (Contco) van Kandahar naar Mazar-e-Sharif en de actualisering van de verdeling van de personele aantallen tussen GPM en NBI. Per saldo resteert hierdoor een verhoging met € 1,0 miljoen.

EU NAVFOR ATALANTA

Door de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan deze missie (kamerstuk 29 521, nr. 168 van 01 juni 2011) en de inzet van een Autonomous Vessel Protection Detachment (AVPD) in de eerste helft van 2012 (kamerstuk 29 521/32 706 nr. 178 van 23 december 2011) neemt het budget voor deze missie toe tot € 8,3 miljoen.

Ocean Shield

Door de verlenging en aanpassing van de Nederlandse bijdrage aan deze missie (kamerstukken 29 521, nr. 168 van 01 juni 2011 en nr. 182 van 5 april 2012) neemt het budget voor deze missie toe tot € 26,7 miljoen.

Operation Unified Protector (OUP)

Voor de financiële afhandeling van deze in december 2011 beëindigde missie is in 2012 nog een bedrag van € 2,0 miljoen voorzien (kamerstuk 32 623 nr. 47 van 21 september 2011).

UNMISS

Voor de nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie UNMISS in Zuid-Sudan (kamerstuk 29 521 nr. 172 van 30 september 2011) wordt tot medio 2013 een budget opgenomen van € 1,4 miljoen in 2012.

Contributies

Als gevolg van een toename in de uitgaven van NAVO-operaties stijgen de benodigde contributies van de lidstaten. De raming voor de Nederlandse contributies wordt daarom met € 2,0 miljoen verhoogd tot € 18,0 miljoen.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 16,4 miljoen verlaagd tot € 13,3 miljoen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten (CZSK)

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

567 232

650 894

19 394

670 288

0

0

0

0

0

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Commando ZSK Nederland,

41 185

41 185

6 879

48 064

         

Commando ZSK Carib

1 883

1 883

9

1 892

         

Kustwacht Nederland

19 998

19 998

722

20 720

230

230

230

230

230

Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

3 101

3 101

0

3 101

         

Totaal programma-uitgaven

66 167

66 167

7 610

73 777

230

230

230

230

230

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Commando ZSK

12 848

12 848

– 3 850

8 998

         

Operationele eenheden

482 952

566 614

15 634

582 248

         

Bijdragen aan SSO’s

5 265

5 265

0

5 265

         

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

                 

personele uitgaven

385 641

469 303

10 646

479 949

         

huisvesting

30 757

30 757

– 1 465

29 292

         

ICT

21 370

21 370

1 704

23 074

         

overige exploitatie

63 297

63 297

899

64 196

         

Totaal apparaatsuitgaven

501 065

584 727

11 784

596 511

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

567 232

650 894

19 394

670 288

230

230

230

230

230

Totaal ontvangsten

13 564

13 564

0

13 564

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

3 000

 

3 000

Interne herschikking CZSK en tussen defensieonderdelen

4 472

– 417

4 055

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

 

14 372

14 372

Ontvlechting facilitair bedrijf

 

– 2 171

– 2 171

Overhevelingen tussen departementen

138

 

138

Totaal beleidsmatige mutaties

7 610

11 784

19 394

Totaal mutaties

7 610

11 784

19 394

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 is verwerkt in de eindejaarsmarge en leidt tot een ophoging van het uitgavenbudget 2012.

Interne herschikkingen CZSK en tussen defensieonderdelen

Dit betreft een herschikking binnen het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Bij de operationele eenheden betreft dit met name de oefentoelages.

Bijstelling personele uitgaven en SBK-regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een gevolg van;

 • de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 3,7 miljoen);

 • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 11,2 miljoen);

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,0 miljoen);

 • de maatregel in het kader ontslagbescherming (–€ 6,0 miljoen);

 • de bijdrage UKW (€ 3 miljoen);

 • en nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,8 miljoen).

 • de overige personele mutatie (€ 0,7 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.

Ontvlechting facilitair bedrijf

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.

Overhevelingen tussen departementen

Het ministerie van Veiligheid & Justitie, het ministerie van Financiën (Douane) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dragen elk € 46 000 bij in het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten (CLAS)

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

1 218 614

1 242 946

22 576

1 265 522

         

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Operationeel Commando LAS,

97 855

97 855

3 500

101 355

         

Totaal programma-uitgaven

97 855

97 855

3 500

101 355

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Commando LAS

19 466

19 466

2 444

21 910

         

Operationele eenheden

1 082 972

1 107 304

15 937

1 123 241

         

Bijdragen aan SSO’s

18 321

18 321

695

19 016

         

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

                 

personele uitgaven

875 582

899 914

11 833

911 747

         

huisvesting

80 949

80 949

5 006

85 955

         

ICT

47 370

47 370

731

48 101

         

overige exploitatie

116 858

116 858

1 506

118 364

         

Totaal apparaatsuitgaven

1 120 759

1 145 091

19 076

1 164 167

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

1 218 614

1 242 946

22 576

1 265 522

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

15 823

15 823

0

15 823

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

3 500

4 000

7 500

Interne herschikking CLAS en tussen defensieonderdelen

 

8 967

8 967

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

 

27 843

27 843

Ontvlechting facilitair bedrijf

 

– 21 734

– 21 734

Totaal beleidsmatige mutaties

3 500

19 076

22 576

Totaal mutaties

3 500

19 076

22 576

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLAS in een verhoging van het uitgavenbudget voor 2012.

Interne herschikkingen CLAS en tussen defensieonderdelen

Dit betreft een interne herschikking binnen het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten (€ 3 miljoen). Tevens zijn opgenomen de herschikkingen tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van Groep Geleide Wapens van CSLK naar de CLAS (–€ 7,1 miljoen) en diverse kleine herschikkingen tussen de defensieonderdelen tot een totaal van –€ 1,1 miljoen.

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een gevolg van;

 • de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 1,0 miljoen);

 • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 26,0 miljoen);

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 2,1 miljoen);

 • de maatregel in het kader van ontslagbescherming (–€ 4,5 miljoen);

 • nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 1,3 miljoen);

 • de overige personele mutatie (€ 1,9 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.

Ontvlechting facilitair bedrijf

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten (CLSK)

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

654 176

699 076

– 8 324

690 752

         

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Commando LSK,

50 726

50 726

12 438

63 164

         

Totaal programma-uitgaven

50 726

50 726

12 438

63 164

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Commando LSK

25 105

25 105

0

25 105

         

Operationele eenheden

571 018

615 918

– 20 594

595 324

         

Bijdragen aan SSO’s

7 327

7 327

– 168

7 159

         

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

                 

personele uitgaven

384 986

429 886

– 10 233

419 653

         

huisvesting

54 656

54 656

3 275

57 931

         

ICT

18 994

18 994

– 29

18 965

         

overige exploitatie

144 814

144 814

– 13 775

131 039

         

Totaal apparaatsuitgaven

603 450

648 350

– 20 762

627 588

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

654 176

699 076

– 8 324

690 752

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

9 181

9 181

405

9 586

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

6 500

 

6 500

Interne herschikking CLSK en tussen defensieonderdelen

5 938

– 12 025

– 6 087

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

 

– 7 820

– 7 820

Ontvlechting facilitair bedrijf

 

– 1 962

– 1 962

Doorwerking (hogere) ontvangsten

 

405

405

Overhevelingen tussen departementen

 

640

640

Totaal beleidsmatige mutaties

12 438

– 20 762

– 8 324

Totaal mutaties

12 438

– 20 762

– 8 324

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge.

De minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CLSK in een verhoging van het uitgavenbudget voor 2012.

Interne herschikkingen CLSK en tussen defensieonderdelen

Dit betreft een interne herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten (€ 3,6 miljoen). Tevens zijn opgenomen de herschikkingen tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van Groep Geleide Wapens van CSLK naar de CLAS (–€ 7,1 miljoen) en internationaal geplaatste militair personeel van Fort Hood naar CDC (–€ 2,5 miljoen).

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is onder meer een gevolg van;

 • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 10,1 miljoen);

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,9 miljoen);

 • nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,6 miljoen);

 • de overige personele mutatie (€ 0,8 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.

Ontvlechting facilitair bedrijf

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.

Doorwerking ontvangsten

De hogere verwachte ontvangsten werkt door op het uitgavenbudget.

Overhevelingen tussen departementen

Van het ministerie van Financiën is een structureel bedrag van € 640 000 ontvangen als BTW compensatie voor de buitenlandse opleidingen als gevolg van veranderde regelgeving in 2010.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee (CKmar)

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

372 144

372 144

13 434

385 578

         

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Operationele taakvelden Commando Kmar,

6 385

6 385

308

6 693

         

Totaal programma-uitgaven

6 385

6 385

308

6 693

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

                 

Staf Commando Kmar

11 949

11 949

– 163

11 786

         

Operationele eenheden

350 913

350 913

13 289

364 202

         

Bijdragen aan SSO’s

2 897

2 897

0

2 897

         

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

                 

personele uitgaven

278 207

278 207

2 326

280 533

         

huisvesting

29 263

29 263

1 274

30 537

         

ICT

16 970

16 970

1 007

17 977

         

overige exploitatie

41 319

41 319

8 519

49 838

         

Totaal apparaatsuitgaven

365 759

365 759

13 126

378 885

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

372 144

372 144

13 434

385 578

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

4 652

4 652

0

4 652

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

 

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

308

2 792

3 100

Interne herschikking CKMar en tussen defensieonderdelen

 

260

260

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

 

– 2 359

– 2 359

Ontvlechting facilitair bedrijf

 

– 1 003

– 1 003

Overhevelingen tussen departementen

 

13 436

13 436

Totaal beleidsmatige mutaties

308

13 126

13 434

Totaal mutaties

308

13 126

13 434

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de personele en materiële exploitatie. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2011 voor de personele en materiële exploitatie resulteren voor het CKmar in een verhoging van het uitgavenbudget voor 2012.

Interne herschikkingen CKmar en tussen defensieonderdelen

Dit betreft een interne neutrale herschikking binnen het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Tevens zijn opgenomen de herschikkingen tussen de defensieonderdelen. Het betreft hier onder meer het voor een deel onderbrengen (onderhoud infrastructuur) van de Willem III kazerne van CLAS naar Kmar (€ 0,4 miljoen) en het onderbrengen van subsidies (stichting Kmar Museum) bij de Bestuursstaf (–€ 0,1 miljoen).

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling van de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;

 • de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (€ 0,4 miljoen);

 • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 4,0 miljoen);

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,6 miljoen);

 • nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,4 miljoen);

 • de overige personele mutatie (€ 0,2 miljoen) betreft bijstelling voor de zogenaamde zakgeldregeling.

Ontvlechting facilitair bedrijf

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.

Overhevelingen tussen departementen

Dit betreft een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland door het personeel van het CKmar.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

1 815 726

1 662 832

– 2 872

1 659 960

         

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

                 

Voorzien in nieuw materieel,

844 862

844 862

9 469

854 331

– 1 200

– 1 200

– 800

   

waarvan Investeringen zeestrijdkrachten

216 911

216 911

– 34 294

182 617

         

waarvan Investeringen landstrijdkrachten

195 513

195 513

5 411

200 924

         

waarvan Investeringen luchtstrijdkrachten

221 735

221 735

55 566

277 301

400

400

     

waarvan Investeringen Koninklijke marechaussee

13 733

13 733

8 054

21 787

         

waarvan Investeringen Defensiebreed

186 512

186 512

– 26 956

159 556

– 1 600

– 1 600

– 800

   

waarvan Investeringen overig

10 458

10 458

1 688

12 146

         

Instandhouding van materieel,

648 323

648 323

– 60 661

587 662

         

waarvan Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten

173 750

173 750

– 16 333

157 417

         

waarvan Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten

241 311

241 311

– 32 255

209 056

         

waarvan Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

233 262

233 262

– 12 073

221 189

         

Totaal programma-uitgaven

1 493 185

1 493 185

– 51 192

1 441 993

– 1 200

– 1 200

– 800

0

0

Apparaatsuitgaven

                 

Staf DMO

8 259

8 259

4 228

12 487

         

Ondersteuning operationele eenheden

463 261

310 367

42 817

353 184

         

Bijdragen aan SSO’s

1 758

1 758

– 325

1 433

         

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

                 

personele uitgaven

273 167

120 273

4 592

124 865

         

huisvesting

81 719

81 719

14 641

96 360

         

ICT

18 652

18 652

542

19 194

         

overige exploitatie

99 740

99 740

26 945

126 685

         

Totaal apparaatsuitgaven

473 278

320 384

46 720

367 104

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

1 966 463

1 813 569

– 4 472

1 809 097

– 1 200

– 1 200

– 800

0

0

Totaal ontvangsten

231 325

231 325

0

231 325

         

waarvan Verkoopopbrengsten

180 658

180 658

0

180 658

         

waarvan Overige ontvangsten

50 667

50 667

0

50 667

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

– 25 200

– 19 685

– 44 885

Interne herschikking DMO en tussen defensieonderdelen

– 24 592

45 100

20 508

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

 

– 2 743

– 2 743

Ontvlechting facilitair bedrijf

 

– 525

– 525

Overhevelingen tussen departementen

– 1 400

– 27

– 1 427

Doorwerking ontvangsten verkoopopbrengsten

 

24 600

24 600

Totaal beleidsmatige mutaties

– 51 192

46 720

– 4 472

Totaal mutaties

– 51 192

46 720

– 4 472

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen voor de investeringen en personele en materiële exploitatie. In de programma-uitgaven betreft het de doorwerking van de meeruitgaven voor brandstof in 2011 (het optoppen van de voorraden –€ 38,9 miljoen) en de minder uitgaven in 2011 voor investeringen (o.a. de projecten JSS, Chinook en JSF, € 13,7 miljoen). In de apparaatuitgaven betreft het de doorwerking van de meeruitgaven voor materiële exploitatie in 2011. De doorwerking van de eindejaarsmarge resulteert voor de DMO in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2012 van € 44,9 miljoen.

Interne herschikkingen DMO en tussen defensieonderdelen

Dit betreft een interne herschikking binnen het DMO programma (€ 24,5 miljoen) en apparaat (€ 45,1 miljoen) om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. De herschikking binnen de programma-uitgaven betreft enerzijds de prijsbijstelling van de brandstoffen (€ 18 miljoen) en anderzijds het neerwaarts bijstellen van de operationele materiële zaken bij de logistieke onderhoudsbedrijven (–  € 43 miljoen). De herschikking binnen de apparaatsuitgaven betreft onder meer het bijstellen van de gebruikersvergoeding infrastructuur (€ 15 miljoen) en overige materiële exploitatie (€ 30,1 miljoen).

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van:

 • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 9,8 miljoen);

 • de maatregel in het kader van ontslagbescherming (€ 5,7 miljoen);

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,1 miljoen);

 • en nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,2 miljoen).

Ontvlechting facilitair bedrijf

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. In 2011 is de formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) naar het FBD overgeheveld.

Overhevelingen tussen departementen

Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) financiert deels mee met de upgrade van 4 van de 5 Mass radars, tot een maximum van € 1 miljoen (periode tot en met 2014). De bijdrage van EL&I voor 2012 is € 0,2 miljoen. Daartegenover draagt DMO bij aan het ministerie van EL&I voor een bedrag van € 27 000 euro voor financiering nieuw handelsregister en € 0,8 miljoen (meerjarig tot een bedrag van € 3,2 miljoen) voor de onderzoekskernreactor Pallas. Voor de onderzoekskernreactor Oyster van OCW draagt DMO bij voor € 0,8 miljoen (tot een bedrag van € 2,4 miljoen).

Doorwerking ontvangsten

De hogere verwachte ontvangsten van Domeinen voor afstoting van infrastructuur (zie ontvangsten CDC) worden verwerkt op het uitgavenbudget (investeringen) DMO.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra (CDC)

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

988 278

988 278

73 341

1 061 619

         

Uitgaven

                 

Programma-uitgaven

         

Dienstverlenende eenheden

12 262

12 262

– 762

11 500

         

Investeringen infrastructuur

157 749

157 749

16 137

173 886

         

Investeringen informatievoorziening

69 680

69 680

– 340

69 340

         

Totaal programma-uitgaven

239 691

239 691

15 035

254 726

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

                 

Staf CDC

20 858

20 858

0

20 858

         

Ondersteuning operationele eenheden

769 289

769 289

58 606

827 895

1 206

1 206

1 206

1 206

1 206

Bijdragen aan SSO’s

9 013

9 013

– 300

8 713

         

Attachés

20 327

20 327

0

20 327

         

Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie:

                 

personele uitgaven

423 911

423 911

41 234

465 145

         

huisvesting

96 365

96 365

8 486

104 851

         

ICT

143 152

143 152

4 539

147 691

         

overige exploitatie

156 058

156 058

4 048

160 106

         

Totaal apparaatsuitgaven

819 487

819 487

58 306

877 793

1 206

1 206

1 206

1 206

1 206

Totaal Uitgaven

1 059 178

1 059 178

73 341

1 132 519

1 206

1 206

1 206

1 206

1 206

Totale ontvangsten

53 769

53 769

54 994

108 763

         

waarvan verkoopopbrengsten

9 400

9 400

44 600

54 000

         

waarvan overige ontvangsten

44 369

44 369

10 394

54 763

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking EJM

– 29 103

3 292

– 25 811

Interne herschikking CDC en tussen defensieonderdelen

44 138

21 023

65 161

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

 

1 477

1 477

ontvlechting facilitair bedrijf

 

27 224

27 224

Overhevelingen tussen departementen

 

– 6 404

– 6 404

Doorwerking ontvangsten

 

30 394

30 394

Verkoopopbrengst Knoopkaz. omzetten in structurele exploitatie PPS

 

– 20 000

– 20 000

PPS kromhoutkaz exploitatie

 

1 300

1 300

Totaal beleidsmatige mutaties

15 035

58 306

73 341

Totaal mutaties

15 035

58 306

73 341

Toelichting

De doorwerking van de eindejaarsmarge en de hogere ontvangsten bij CDC, waarvan de doorwerking verwerkt wordt op de apparaatsuitgaven van CDC en DMO, samen met de interne herschikking, leiden er toe dat per saldo de investeringen toenemen met € 15 miljoen en een bijstelling plaats vindt bij de ondersteuning van de operationele eenheden van € 58,3 miljoen.

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen, in dit geval voor investeringen infrastructuur en personele en materiële exploitatie bij de ondersteuning van operationele diensten. De doorwerking van de meer en minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De vervroegde uitgaven in 2011 voor investeringen infrastructuur (€ 31 miljoen) en de minder uitgaven bij ondersteuning operationele diensten (–  € 5 miljoen) resulteren voor het CDC in een vermindering van het uitgavenbudget voor 2012.

Interne herschikkingen CDC en tussen defensieonderdelen

De interne herschikking betreft ondermeer de genomen maatregelen in het kader van «krijgmacht op orde» voor de financiering van de eerste investeringen van het herbeleggingsplan vastgoed en voor het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen (€ 34,9 miljoen) en sanering en afstoting Hembrug (€ 10 miljoen). Herschikking tussen defensieonderdelen (€ 4 miljoen) betreft o.a. bij het CDC onderbrengen van de internationale functies van Fort Hood (van CLSK) en diverse objecten in Duitsland (van de CLAS). De overige herschikkingen betreffen de bijstelling van de apparaatsuitgaven voor de ondersteuning van de operationele eenheden (€ 16,3 miljoen).

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;

 • de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 0,7 miljoen);

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 1,4 miljoen);

 • nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg, waarvan de uitkering van 3 maanden drukt bij het onderdeel (€ 0,6 miljoen);

 • de maatregel in het kader van ontslagbescherming (€ 0,2 miljoen).

Ontvlechting facilitair bedrijf

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) bij de CDC Divisie Facilitair & logistiek. Vorig jaar is formatie overgeheveld. Dit jaar zijn de overige personele en materiële budgetten (waaronder ook de werkplekdiensten) van het FBD overgeheveld.

Overhevelingen tussen departementen

Vanuit Defensie wordt een bijdrage overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C 2000 (€ 6,3 miljoen) en een structurele bijdrage in de beheerskosten van de CT infobox € 94 000 naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Doorwerking ontvangsten / verkoopopbrengst Knoopkazerne omzetten exploitatie Kromhout

De hogere verwachte ontvangsten van Domeinen voor afstoting van infrastructuur (€ 24,6 miljoen) worden verwerkt op het uitgavenbudget DMO. De overige ontvangsten (€ 10,4 miljoen) worden verwerkt op het uitgavenbudget (ondersteuning operationele eenheden) binnen CDC. De verkoopopbrengst van de Knoopkazerne (€ 20,0 miljoen) vloeit toe naar het ministerie van Financiën, omdat het onderdeel uitmaakt van de financiering van het PPS project Kromhoutkazerne (KHK), waarmee de exploitatie PPS KHK tot einde looptijd (2025) jaarlijks wordt verhoogd met € 1,3 miljoen.

Ontvangsten

Omschrijving

Overige ontvangsten domeinen

Domeinen ontvangsten

Totaal

Bijstelling ontvangsten

10 394

44 600

54 994

Totaal mutaties

10 394

44 600

54 994

Toelichting

De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de in 2011 uitgestelde DBBO vordering voor bewakingsdiensten (€ 3,3 miljoen) en anderzijds door verwachte hogere ontvangsten op medisch en geneeskundig gebied (€ 4,2 miljoen) en voor geleverde diensten op het gebied van transport (€ 2,9 miljoen).

De ontvangsten van Domeinen zijn een doorschuif uit 2011 en betreffen onder meer de verkoop van de complexen Hogeweg en Kanaalweg (€ 24,6 miljoen) en de opbrengst van de verkoop van de Knoopkazerne (€ 20 miljoen).

Niet-Beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Uitgaven en verplichtingen

5 251

5 251

5 251

5 014

         

Geheime uitgaven

5 251

5 251

– 237

5 014

         

Totaal uitgaven en verplichtingen

5 251

5 251

5 251

5 014

         

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties

 

Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties

 

Interne herschikking Geheim en tussen defensieonderdelen

– 237

Totaal beleidsmatige mutaties

– 237

Totaal mutaties

– 237

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

146 908

146 908

47 830

194 738

         

Uitgaven

         

Nader te verdelen

146 908

146 908

47 964

194 872

15 519

14 651

14 402

14 352

14 317

Totaal uitgaven

146 908

146 908

47 964

194 872

15 519

14 651

14 402

14 352

14 317

Omschrijving

Totaal

Autonome mutaties

 

Totaal autonome mutaties

0

Beleidsmatige mutaties

 

Definitieve EJM

186 134

Doorwerking EJM

44 179

Interne herschikking nominaal en tussen defensieonderdelen

– 97 993

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

– 102 348

ontvlechting facilitair bedrijf

171

Overhevelingen tussen departementen

1 404

uitdeling loonbijstelling tranche 2012

16 417

Totaal beleidsmatige mutaties

47 964

Totaal mutaties

47 964

Toelichting

Definitieve eindejaarsmarge / Doorwerking eindejaarsmarge

Op dit artikel wordt in eerste instantie de definitieve eindejaarsmarge uit 2011 verwerkt. Vervolgens wordt de doorwerking van de eindejaarsmarge verwerkt bij het desbetreffende defensieonderdeel. Het restant wordt toegevoegd op dit artikel, ter financiering van de interne herschikkingen en bijstelling van de personele uitgaven. Daarnaast is een bedrag van € 107,2 miljoen gereserveerd ter compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- of crisisbeheersingsoperaties.

Interne herschikkingen CDC en tussen defensieonderdelen

De herschikkingen zijn onder meer het gevolg van genomen maatregelen in het kader van «krijgmacht op orde» zoals de bijstellingen voor brandstof (–€ 18 miljoen), het bijstellen van de opleidingen (–€ 16,7 miljoen), de financiering van de eerste investeringen van het herbeleggingsplan vastgoed en het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen (totaal –€ 34,9 miljoen), instandhouding operationele eenheden (urgente projecten –€ 8 miljoen), afstoting en sanering Hembrug (–€ 10 miljoen), operationele toelages en overige mutaties (–€ 10,3 miljoen).

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;

 • de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 6 miljoen);

 • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 5,6 miljoen).

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (–€ 12 miljoen);

 • nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg (–€ 78,7 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Op dit artikel is het restant van de bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de bescherming van ambassades door CKmar opgenomen (€ 2,1 miljoen). Naar de Nationale Ombudsman (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is structureel een bedrag van € 300 000 overgeheveld voor het instellen van een veteranenombudsman en de uitvoeringskosten daarvan. De bijdrage (€ 346 000) aan de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) voor 2012 is eveneens overgeheveld naar het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uitdeling loonbijstelling

Op dit artikel is de component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2012 toegevoegd. Zodra het sociale lasten deel van de loonverdeling per defensieonderdeel is vastgesteld, worden mutaties nader verwerkt op de desbetreffende artikelonderdelen.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

202 650

202 650

21 110

223 760

         

Programma-uitgaven

                 

Milieu-uitgaven

5 481

5 481

0

5 481

         

Subsidies en bijdragen

19 282

19 282

2 681

21 963

         

Bijdragen aan de Navo

73 240

73 240

4 619

77 859

         

Internationale samenwerking

3 904

3 904

0

3 904

         

Wetenschappelijk onderzoek

63 995

63 995

6 177

70 172

         

Overige uitgaven

36 748

36 748

7 633

44 381

         

Totaal programma-uitgaven

202 650

202 650

21 110

223 760

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

318

518

10 416

10 934

         

Omschrijving

Programma uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Doorwerking EJM

10 245

10 245

Interne herschikking BS en tussen defensieonderdelen

– 160

– 160

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

638

638

Overhevelingen tussen departementen

– 29

– 29

Doorwerking ontvangsten

10 416

10 416

Totaal beleidsmatige mutaties

21 110

21 110

Totaal mutaties

21 110

21 110

Toelichting

De doorwerking van de eindejaarsmarge en de hogere ontvangsten (teruggave BTW NAVO projecten), waarvan de doorwerking verwerkt wordt op het programmadeel van Bestuursstaf, samen met de interne herschikking, leiden er toe dat per saldo de programma uitgaven toenemen met € 21,1 miljoen.

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen, in dit geval voor wetenschappelijk onderzoek en overige (departementale) uitgaven. De doorwerking van de minderuitgaven in 2011 wordt verwerkt in de eindejaarsmarge. De minderuitgaven in 2011 voor wetenschappelijk onderzoek en overige uitgaven (onder andere project Digi inkoop) resulteren voor de Bestuursstaf in een verhoging van het programma uitgavenbudget voor 2012.

Interne herschikkingen Bestuursstaf progamma uitgaven en tussen defensieonderdelen

Dit betreft een interne herschikking binnen het Bestuursstaf programma, voornamelijk bij subsidies en bijdragen (onder meer het gevolg van centraliseren van subsidies), NAVO bijdragen, wetenschappelijk onderzoek en overige uitgaven om de budgetten te laten aansluiten op de activiteiten.

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,6 miljoen).

Overhevelingen tussen departementen

Vanuit Defensie wordt een bijdrage van € 29 000 overgeheveld naar het ministerie van Algemene Zaken voor de financiering van het centraal beheer rijkshuisstijl.

Doorwerking ontvangsten

De hogere verwachte ontvangsten van de teruggave van de BTW op de NAVO projecten (€ 10,4 miljoen) worden verwerkt op het programma uitgavenbudget Bestuursstaf.

Ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Totaal

Bijstelling ontvangsten NAVO projecten

 

10 416

Totaal mutaties

0

10 416

Toelichting

De bijstelling van de ontvangsten van de NAVO komt voort uit het teruggave verzoek BTW gebaseerd op de financieringswijze van het uitgevoerde NAVO Veiligheids Investerings Programma (NVIP projecten).

Niet-beleidsartikel 91 Centraal Apparaat

Bedragen x € 1 000

oorspronkelijke voorgestelde begroting

vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Verplichtingen

1 475 982

1 475 982

23 373

1 499 355

         

Uitgaven

                 

Apparaatsuitgaven

                 

Bestuursstaf

114 092

114 092

2 404

116 496

         

Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst

79 592

79 592

– 8 443

71 149

         

waarvan personele uitgaven

146 448

146 448

– 10 913

135 535

         

waarvan ICT

18 648

18 648

3 126

21 774

         

waarvan overige exploitatie

28 588

28 588

1 117

29 705

         

Pensioenen en uitkeringen

1 167 993

1 167 993

– 53 637

1 114 356

         

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

111 144

111 144

83 049

194 193

         

Ziektekostenvoorziening

3 161

3 161

0

3 161

         

Totaal apparaatsuitgaven

1 475 982

1 475 982

23 373

1 499 355

         

Totaal ontvangsten

6 582

6 382

200

6 582

         

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Doorwerking EJM

– 3 828

– 3 828

Interne herschikking Centraal Apparaat en tussen defensieonderdelen

5 526

5 526

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

70 940

70 940

bijstelling pensioenen

– 50 000

– 50 000

Overhevelingen tussen departementen

535

535

Doorwerking ontvangsten

200

200

Totaal beleidsmatige mutaties

23 373

23 373

Totaal mutaties

23 373

23 373

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge

De eindrealisatie 2011 wordt bepaald op basis van de gerealiseerde bedragen, in dit geval voor de uitgaven staf en pensioenen en uitkeringen. De doorwerking van de minderuitgaven (staf) en meeruitgaven (pensioenen en uitkeringen) in 2011 worden verwerkt in de eindejaarsmarge. De meer- en minderuitgaven in 2011 resulteren per saldo voor de Bestuursstaf in een verlaging van het apparaatsbudget voor 2012.

Interne herschikkingen Bestuursstaf progamma uitgaven en tussen defensieonderdelen

Dit betreft een interne herschikking binnen apparaatsuitgaven, voornamelijk bijstelling op de werkplekdiensten, informatievoorziening en overig materiële exploitatie.

Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De bijstelling op de personeel gerelateerde uitgaven is het gevolg van;

 • de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 3 miljoen);

 • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 9,3 miljoen)

 • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 4,6 miljoen);

 • nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg (€ 78,7 miljoen).

Bijstelling pensioenen

De raming voor pensioenen is met de najaarsnota 2011 bijgesteld op basis van het realisatiebeeld, waarbij een eerder in 2012 geplande betaling in 2011 gerealiseerd is, hierdoor wordt het budget voor 2012 verminderd.

Overhevelingen tussen departementen

Van de ontvangen bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de bescherming van ambassades door CKmar personeel (€ 16 119) wordt voor pensioenen en uitkering een bedrag van € 0,6 miljoen toegevoegd aan budget centraal apparaat. Vanuit Defensie wordt een bijdrage van € 94 000 overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de financiering van CT infobox.

Licence