Base description which applies to whole site

1. Bijstelling Domeinen

Dit betreft een bijstelling als gevolg van vertraagde verkoopopbrengsten voor afstotingprojecten van onroerende zaken (o.a. de complexen Hogeweg en Kanaalweg) in 2011 (€ 24,6 miljoen) en de opbrengst van de verkoop van de Knoopkazerne (€ 20,0 miljoen).

Licence