Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2013 (x € 1.000)

Omschrijving

2013

Decentralisatie-uitkering begroting 2013:

 

Bedrijventerreinen

855

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bestaand Rotterdams gebied

2.527

Bodemsanering

20.552

Centra voor Jeugd en Gezin

368.137

Eigen kracht

900

Gezond in de stad

5.023

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

152.852

Jeugd

25.580

Kwaliteitssprong Zuid

1.400

LHBT emancipatiebeleid

750

Maatschappelijke opvang

297.528

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

14.957

Spoorse doorsnijdingen

23.614

Sterke regio's

5.900

Veiligheidshuizen

7.700

Versterking peuterspeelzaalwerk

35.000

Vrouwenopvang

105.105

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

6.700

Zichtbare Schakel

10.000

Subtotaal

1.098.580

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012

880

LHBT emancipatiebeleid

170

We Can Young

300

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

6.876

Vrouwenopvang

229

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

15.750

Centra voor Jeugd en Gezin

15.000

Buurtsportcoaches

55.208

Bodemsanering

– 3.000

Subtotaal

91.413

Totaal:

1.189.993

Licence