Base description which applies to whole site

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2013 (x € 1.000)

Omschrijving

2013

Integratie-uitkering begroting 2013:

 

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.120

WMO

1.477.305

WUW-middelen

3.175

Subtotaal

1.483.600

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012

– 6

WMO

44.700

Subtotaal

44.694

Totaal:

1.528.294

Licence