Base description which applies to whole site

ARTIKEL 16. ONDERZOEK EN WETENSCHAPPEN

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

894 029

868 281

861 162

810 404

809 455

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

6 627

6 352

5 830

– 1 308

– 545

 

Nieuwe mutaties

34 252

10 887

5 048

3 714

27

 

Stand ontwerpbegroting 2013

934 908

885 520

872 040

812 810

808 937

807 987

Specifieke nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Technische mutaties

5 936

10 887

10 378

9 797

8 297

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

8 936

8 699

8 646

8 215

8 207

 

2.

Overboekingen (intern)

358

696

90

90

90

 

3.

Overboekingen (extern)

– 3 358

1 492

1 642

1 492

 

2.

Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3.

Beleidsmatige mutaties

28 316

0

– 5 330

– 6 083

– 8 270

 

1.

Taakstelling (Begrotingsakkoord)

   

– 5 330

– 6 083

– 8 270

 

2.

Inzet eindejaarsmarge

28 316

       

Totaal

34 252

10 887

5 048

3 714

27

Toelichting op nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk wordt deze bijstelling toegelicht.

3.1

De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

3.2

Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge voor onder andere:

  • Brandveiligheid en asbestverwijdering Koninklijke Bibliotheek;

  • Frictiekosten in verband met fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief;

  • Diverse knelpunten zoals ELT, koersverschil in verband met contributie CERN en bijdrage aan de europese infrastructuur.

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

101

101

101

101

101

 

Nota van wijzigingen

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletoire begroting

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2013

101

101

101

101

101

101

Licence