Base description which applies to whole site

ARTIKEL 25. EMANCIPATIE

Opbouw uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Stand ontwerpbegroting 2012

16 630

17 322

17 544

17 833

17 833

 

Nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Amendementen

0

0

0

0

0

 

1e suppletore begroting

– 1 266

– 2 555

– 499

– 85

– 85

 

Nieuwe mutaties

864

727

275

239

125

 

Stand ontwerpbegroting 2013

16 228

15 494

17 320

17 987

17 873

17 895

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

1. Technische mutaties

737

727

384

363

293

 

1.

Bijstellingen uit aanvullende posten

272

284

287

293

293

 

2.

Overboekingen (intern)

521

500

154

   
 

3.

Overboekingen (extern)

– 56

– 57

– 57

70

 

2. Autonome mutaties

0

0

0

0

0

3. Beleidsmatige mutaties

127

0

– 109

– 124

– 168

 

1.

Taakstelling (Begrotingsakkoord)

   

– 109

– 124

– 168

 

2.

Inzet Eindejaarsmarge

127

       

Totaal

864

727

275

239

125

Toelichting op nieuwe mutaties:

1.1

Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk wordt deze bijstelling toegelicht.

3.1

De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.

Licence