Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

40.781

0

165

954

300

42.200

Uitgaven:

39.914

0

165

954

– 3

41.030

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

23.01

Meteorologie en seismologie

22.913

0

165

5.749

– 3

28.824

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

22.046

0

0

5.749

0

27.795

 

– Meteorologie

21.553

0

0

5.739

0

27.292

 

– Seismologie

493

0

0

10

0

503

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisaties

867

0

165

0

– 3

1.029

 

– Contributie WMO (HGIS)

867

0

165

0

– 3

1.029

23.02

Aardobservatie

17.001

0

0

– 4.795

0

12.206

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

17.001

0

0

– 4.795

0

12.206

 

– Aardobservatie

17.001

0

0

– 4.795

0

12.206

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence