Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

42.203

– 1.000

9.952

– 12.077

– 8.861

30.217

Uitgaven:

43.846

– 1.000

5.023

– 17.426

– 5.218

25.225

Waarvan juridisch verplicht:

94%

         

22.01

Veiligheid chemische stoffen

10.597

0

523

919

– 237

11.802

22.01.01

Opdrachten

7.483

0

– 3.448

113

– 572

3.576

 

– Veiligheid en gezondheid

2.182

0

– 1.547

1.592

– 71

2.156

 

– Overige opdrachten

5.301

0

– 1.901

– 1.479

– 501

1.420

22.01.02

Subsidies

2.469

0

3.971

– 1.129

335

5.646

 

– NANoREG

2.369

3.796

3.796

– 1.129

230

5.266

 

– Overige subsidies

100

175

175

0

105

380

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

645

0

0

1.935

0

2.580

 

– waarvan bijdrage aan RWS

645

0

0

1.935

0

2.580

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.02

Veiligheid GGO's

2.910

0

– 231

– 1.000

– 163

1.516

22.02.01

Opdrachten

2.910

0

– 231

– 1.000

– 163

1.516

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

30.339

– 1.000

4.731

– 17.345

– 4.818

11.907

22.03.01

Opdrachten

24.053

– 1.000

– 2.031

– 17.988

388

3.422

 

– Programma omgevingsveiligheid

19.000

– 1.000

– 289

– 17.341

429

799

 

– Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten

3.083

0

– 742

– 372

35

2.004

 

– Overige opdrachten

1.970

0

– 1.000

– 275

– 76

619

22.03.02

Subsidies

524

0

3.057

825

– 927

3.479

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.762

0

0

1.297

0

4.059

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.762

0

0

1.297

0

4.059

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

6.177

– 1.485

– 4.617

75

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

6.177

– 1.560

– 4.617

0

 

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

0

0

0

75

0

75

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.03.09

Inkomensoverdracht

3.000

0

– 2.472

6

338

872

 

Ontvangsten

2.719

0

10.203

– 1.129

– 186

11.607

Verplichtingen

De onderuitputting van het verplichtingenbudget komt voornamelijk doordat een reservering voor een nabetaling in het kader van de afwikkeling van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase niet in 2015 is aangewend. Voorts is er onderuitputting ontstaan door vertraging bij het afsluiten van een aantal veiligheidscoalities, zogenoemde safety deals.

22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

De onderuitputting op het artikelonderdeel 22.03 komt voornamelijk doordat een reservering voor een nabetaling in het kader van de afwikkeling van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase niet in 2015 is aangewend en doordat het afsluiten van een aantal veiligheidscoalities is vertraagd.

Licence