Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(6)=(4)+(5)

   

Verplichtingen

110.047

0

– 2.933

11.937

0

119.051

Uitgaven:

110.047

0

– 2.933

11.937

0

119.051

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

24.01

Handhaving en toezicht

110.047

0

– 2.933

11.937

0

119.051

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

110.047

0

– 2.933

11.937

0

119.051

 

– Risicovolle bedrijven

9.990

0

– 3.812

21.528

0

27.706

 

– Rail en wegvervoer

24.286

0

343

62

0

24.691

 

– Scheepvaart

14.892

0

– 36

8.207

0

23.063

 

– Luchtvaart

12.957

0

– 34

6.243

0

19.166

 

– Risicovolle stoffen en producten

33.131

0

129

– 33.260

0

0

 

– Water, bodem, bouwen

14.791

0

477

9.157

0

24.425

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence