Base description which applies to whole site

Artikel 2 Algemene Rekenkamer

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

28.750

27.837

27.278

27.118

27.118

0

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

28.750

27.837

27.278

27.118

27.118

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

– 53

251

– 46

– 44

– 42

0

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

– 53

251

– 46

– 44

– 42

0

               

Nieuwe mutaties

154

116

114

109

114

27.232

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

154

116

114

109

114

27.232

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

119

116

114

109

114

 
 

b. detachering

35

         

Stand ontwerpbegroting 2016

28.851

28.204

27.346

27.183

27.190

27.232

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

28.851

28.204

27.346

27.183

27.190

27.232

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

1.217

Stand ontwerpbegroting 2016

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

1.217

Licence